Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Πρώτο εξάμηνο του 2020: COVID-19, επενδύσεις στην ανάκαμψη, κλίμα

17 July 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του COVID-19, το ΕΚ υποστήριξε φιλόδοξες λύσεις για τους πολίτες, την οικονομία και το κλίμα. Παρακάτω ακολουθεί επισκόπηση του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN