Η Ευρωπαϊκή Αντίδραση στον Covid-19

02 July 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της ΕΕ επαγρυπνούν για τις παραλλαγές του COVID-19

Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της ΕΕ συζήτησαν τη βελτιωμένη τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη, επικροτώντας την ικανοποιητική πρόοδο του εμβολιασμού, ενώ τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστούν οι εμβολιαστικές προσπάθειες και να διατηρηθεί η επαγρύπνηση και ο συντονισμός, ιδίως όσον αφορά εξελίξεις όπως η εμφάνιση και η διάδοση παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία.

Εξέφρασαν ικανοποίηση για τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σχετικά με το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID και με τις συστάσεις του Συμβουλίου για τα ταξίδια εντός της ΕΕ και τα μη αναγκαία ταξίδια προς την ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση σε όλο τον κόσμο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου την προσήλωση της ΕΕ στην παγκόσμια αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της ΕΕ συμφώνησαν να προωθήσουν τις εργασίες που διεξάγονται για την ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων κατά της COVID-19 και της καθολικής πρόσβασης στα εμβόλια αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN