Ενωσιακή Στρατηγική για την Αύξηση Διάθεσης Φαρμάκων

06 May 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρώνει την επιτυχημένη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια με μια στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 για να στηρίξει την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της COVID-19, μεταξύ άλλων και για τη θεραπεία της «μακράς COVID». Η εν λόγω στρατηγική καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής των φαρμάκων: από την έρευνα, την ανάπτυξη και την παρασκευή έως την προμήθεια και τη διάθεση. Η στρατηγική αποτελεί μέρος της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, στην οποία όλες οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται και αντιδρούν από κοινού σε υγειονομικές κρίσεις και εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και καινοτόμων ιατρικών εφοδίων — συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοθεραπευτικών μέσων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN