Επισκόπηση Δράσης ΕΕ για Covid-19

19 May 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεργάζονται για να ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Ταυτόχρονα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της λαμβάνουν μέτρα για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Στη σελίδα αυτή, θα βρείτε μια επισκόπηση της κοινής αντίδρασης της ΕΕ στην επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN