Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Έλεγχος για κορωνοϊό σε όλους τους υπόχρεους σε στράτευση για το μήνα Σεπτέμβριο και οδηγίες προστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

01 September 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχος για κορωνοϊό σε όλους τους υπόχρεους σε στράτευση για το μήνα Σεπτέμβριο και οδηγίες προστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN