Η επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) για τον νέο κορονοϊό.

15 April 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΕΤ, σε συνεργασία με τις τράπεζες-μέλη της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού.Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών/κανονιστικών εξελίξεων, διαμόρφωσε την ειδική αυτή ενότητα για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (καταναλωτές, επιχειρήσεις κτλ.). Επίσης, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης, έχει συμπεριλάβει ειδικό πεδίο με ανακοινώσεις, σχετικές με τη συγκεκριμένη θεματική, αλλά και χρήσιμους συνδέσμους για την περαιτέρω αναζήτηση χρήσιμου πληροφοριακού υλικού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN