ΥΠΕΞ - Ανανεωμένος ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων Κρατών - Μελών ΕΕ, Οργάνων της ΕΕ, Συνδεδεμένων Χωρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID-19

08 April 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένος ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων Κρατών - Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οργάνων της ΕΕ, Συνδεδεμένων Χωρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN