Κανονιστικό πλαίσιο ΗΠΑ για εμπορευματικές συναλλαγές λόγω κορωνοϊού

27 April 2020 | Η.Π.Α
Επιπλέον μέτρα εμπορευματικών συναλλαγών, λόγω κορωνοϊού, συμπεριλαμβάνουν: (α) προσωρινή αναστολή υποχρέωσης σήμανσης στοιχείων προέλευσης και παραγωγής σε ετικέτες τροφίμων (USDA/AMS), (β) διακοπή χρηματοδοτήσεων/εγγυήσεων για εξαγωγές ιατρικού υλικού (EXIM Bank), (γ) έρευνα καταγραφής των δασμολογικών χαρακτηριστικών εισαγόμενων προϊόντων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (USITC), (δ) έκδοση οδηγού για εξαιρέσεις / ειδικές άδειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορικές δραστηριότητες με χώρες που υπάγονται σε καθεστώς κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC, Treasury).
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

LOGIN