ΚΥΑ :Κατ’οίκον περιορισμός επτά (7) ημερών όσων προσώπων εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, μέσω χερσαίων συνδέσεων

18 August 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατ’ οίκον προσωρινό περιορισμό για επτά (7) ημέρες, από την άφιξή τους, υποχρεούνται τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής μέσω χερσαίων συνδέσεων.

Τα πρόσωπα που στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν, για το διάστημα των επτά (7) ημερών, στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το ισχύον μέτρο επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 16.8.2020 και ώρα 00:01 έως και 31.8.2020 και ώρα 23:59. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN