Λήψη μέτρων οικονομικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία της Νοτ. Αφρικής.

27 March 2020 | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Λήψη μέτρων οικονομικού χαρακτήρα, τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της Νοτ. Αφρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN