Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)-Γενικές οδηγίες προφύλαξης των οδηγών από τον κορωνοϊό

16 April 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Γενικές οδηγίες προφύλαξης των οδηγών από τον κορωνοϊό απ την ιστοσελίδα του Πανελληνίου  Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

LOGIN