Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο

11 March 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

LOGIN