Προσαρμογή των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων λόγω επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων στη Γαλλία

27 May 2021 | ΓΑΛΛΙΑ

Προσαρμογή των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων λόγω επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων στη Γαλλία.

Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε στον παρακάτω σύνδσεμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN