Προσεχώς: οικονομικός αντίκτυπος του Covid-19, γεωργία, σήμανση ελαστικών

30 April 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Αυτή την εβδομάδα οι επιτροπές του ΕΚ συζητούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 και ψηφίζουν σχέδια για τη σήμανση των ελαστικών και την στήριξη του γεωργικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

LOGIN