Προτάσεις γερμανικών φορέων τουριστικού κλάδου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στη Γερμανία

11 May 2020 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Προτάσεις γερμανικών φορέων τουριστικού κλάδου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στη Γερμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

LOGIN