Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

15 April 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τα Ινστιτούτα του, έχουν τεθεί στη διάθεση της Πολιτείας και
των Υγειονομικών Αρχών, ώστε να συμβάλλουν με το υψηλό επίπεδο υποδομών και τεχνογνωσίας που
διαθέτουν, στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN