Τρεις νέες ειδικές επιτροπές, μία εξεταστική και μία μόνιμη υποεπιτροπή στο ΕΚ

19 June 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Η σύσταση τριών ειδικών επιτροπών και μίας εξεταστικής με δωδεκάμηνη θητεία, καθώς και μίας μόνιμης υποεπιτροπής, εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

LOGIN