Διευκόλυνση Εμβολιασμού Εργαζομένων

14 April 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα διευκόλυνσης εμβολιασμού των εργαηομζνων για τθν πρόλθψη της διάδοσης του κορωνοϊου SARS-COV-2.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN