Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Μέτρα διευκόλυνσης εμβολιασμού των εργαηομένων για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊου SARS-COV-2

14 April 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα διευκόλυνσης εμβολιασμού των εργαηομζνων για τθν πρόλθψη της διάδοσης του κορωνοϊου SARS-COV-2.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN