Κανόνες για Μέτρα Προστασίας

15 October 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εγκύκλιος με θέμα: «Διευκρινήσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6445011.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4484».

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN