Προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

23 December 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Με το τέλος του 2020 ολοκληρώθηκε ένας πρώτος κύκλος προετοιμασίας, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery Resilience Facility). Η προετοιμασία αφορά 4 βασικούς άξονες, τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα έργα που θα προχρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με στόχο την ένταξή τους στη συνέχεια στο Ταμείο Ανάκαμψης, την διαβούλευση των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και τις διαδικασίες τεχνικής προετοιμασίας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN