Υπουργείο Εξωτερικών - Νέα διαδικασία για την ηλεκτρονική θεώρηση πιστοποιητικών καταγωγής και διακίνησης εμπορευμάτων στην Τουρκία

14 May 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Δ/νση Επιχειρηματική Ανάπτυξης - Νέα διαδικασία για την ηλεκτρονική θεώρηση πιστοποιητικών καταγωγής και διακίνησης εμπορευμάτων στην Τουρκία.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN