Υπουργείο Εξωτερικών - Νέα διαδικασία για την ηλεκτρονική θεώρηση πιστοποιητικών καταγωγής και διακίνησης εμπορευμάτων στην Τουρκία

14 May 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Δ/νση Επιχειρηματική Ανάπτυξης - Νέα διαδικασία για την ηλεκτρονική θεώρηση πιστοποιητικών καταγωγής και διακίνησης εμπορευμάτων στην Τουρκία.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

LOGIN