Αποφάσεις Δ.Ε.Σ.Ε.

Αποφάσεις Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)

Η Δ.Ε.Σ.Ε. αποτελεί το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο που εποπτεύει τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων και αποφασίζει για την ένταξη ή μη επενδυτικών σχεδίων σε αυτή. Επίσης, η Δ.Ε.Σ.Ε. με αποφάσεις της διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) από την έναρξη λειτουργίας του Νόμου έως σήμερα:

 

 Ιούλιος 2020 

  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2952,  Αριθμός Απόφασης 55/2020 (17 Ιουλίου 2020): Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στις διαδικασίες των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «ELOUNDA HILLS» του επενδυτικού φορέα  «MIRUM HELLAS A.E»

  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2952, Αριθμός Απόφασης 49/2020 (17 Ιουλίου 2020): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ – ΔΙΑΚΟΦΤΟ & ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5* ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ στις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑ- ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» της εταιρείας «105 ΑΕ».

  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2952,  Αριθμός Απόφασης 48/2020  (17 Ιουλίου 2020): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2952, Αριθμός Απόφασης 53/2020  (17 Ιουλίου 2020): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «ARCADIA LUXURY RESORT» του επενδυτικού φορέα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΛΛΗΝΗ ΑΕ».

  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2952, Αριθμός Απόφασης 54/2020   (17 Ιουλίου 2020): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «RAFFLES – FAIRMONT» του επενδυτικού φορέα «WHITE MULBERRY DEVELOPMENT ΙΚΕ».

  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2952, Αριθμός Απόφασης 52/ 2020  (17 Ιουλίου 2020): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου«VARKO» του επενδυτικού φορέα «RND INVESTMENTS GREECE».
  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2952, Αριθμός Απόφασης 50/2020 (17 Ιουλίου 2020): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ BOUTIQUE HOTEL 5*  ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΚΡΙ ΝΕΡΟ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» της εταιρείας «ΝΕΡΟ ΑΕ»

  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2952, Αριθμός Απόφασης 51/2020  (17 Ιουλίου 2020): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου  «ΙΔΡΥΣΗ 2 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΣ – ΛΟΥΚΑΣ – ΜΑΝΟΥΣΟΥ- ΠΕΠΑ -ΧΑΜΟΥΧΆΔΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» της εταιρείας «LUCAS ΑΕ».

Κατεβάστε το ΦΕΚ 2952/Β’/17-7-2020  εδώ 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 24 (12 Ιανουαρίου 2018): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε- ων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Κα- τασκευή και Λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο του Σκορπιού» της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.».
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 48 (18 Ιανουαρίου 2018): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη & Λειτουργία δικτύου Νέας Γενιάς σταθερής τηλεφωνίας (NGA)» της εταιρείας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,ΤΕΥΧΟΣ Β,3083 (27/09/16):Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του επενδυτικού σχεδίου για τη «Δημιουργία σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο Δήμο Καρύστου του Ν.Ευβοίας» της εταιρείας «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,ΤΕΥΧΟΣ Β,3083 (27/09/16): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του επενδυτικού σχεδίου «Elounda Hills» της κοινοπραξίας «MIRUM HELLAS».
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 463 (24/02/2016): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.».
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 1471 (6/6/2014): Ένταξη της επένδυσης «Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο “The Mall Athens”» της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 275 (10/2/2014): Αποχαρακτηρισμός επενδυτικών σχεδίων ως στρατηγικών επενδύσεων κατά την έννοια του Ν. 3894/2010.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 2931 (20/11/2013): Έγκριση αιτημάτων επενδυτών - Ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις διαδικασίες του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1591 (21 Ιουνίου 2013): Απόρριψη αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 3294 (10 Δεκεμβρίου 2012): Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ», κυριότητας της εταιρείας «LOYALWARD LTD», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1787 (6 Ιουνίου 2012): Ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις Διατάξεις του Ν. 3894/2010
ΜΑΙΟΣ 2012
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1441 (2 Μαΐου 2012): Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ίδρυση & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 100 MW στο Δήμο Προσοτσάνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2459 (3 Νοεμβρίου 2011): Ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 294 (22 Φεβρουαρίου 2011): Αποφάσεις 1ης Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN