ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Έργο της Διεύθυνσης Πληροφόρησης της Enterprise Greece είναι:

1. Η πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση  των ελληνικών  επιχειρήσεων  που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα των εξαγωγών ή βρίσκονται σε αρχικό στάδιο σχετικά με τη δημιουργία του εξαγώγιμου προϊόντος και τις εξαγωγικές διαδικασίες. Η ενημέρωση αυτή γίνεται υπό μορφή εκπαιδευτικού σεμιναρίου περίπου 10 ωρών ή σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.
2. Η συνεργασία με άλλους φορείς π.χ. επιμελητήρια, συνδέσμους κ.λ.π., και ιδίως στην επαρχία, όπου από κοινού οργανώνονται και υλοποιούνται τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
3. Λειτουργία πληροφοριακών βάσεων (data base), προκειμένου να εφοδιάζουμε τους Έλληνες εξαγωγείς με διάφορα χρήσιμα στοιχεία εταιρειών του εξωτερικού (εισαγωγέων – διανομέων, super markets). Επίσης, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου (ITC) και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων υπό μορφή έρευνας γραφείου (desk research). 
4. Ενημέρωση σε σχέση με το εισαγωγικό καθεστώς σε μια χώρα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προς αποφυγή προβλημάτων στα εκεί τελωνεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πληροφόρησης & Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Enterprise Greece (αρμόδιος κ. Γεώργιος Παπαστεργιόπουλος, τηλ: 210 3355755).

Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρήσιμα Links

ΧΡΗΣΙΜEΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΕΑ European Union law H ευρωπαϊκή νομοθεσία https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=elhttps://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=el  ...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN