Χρήσιμα Links

ΧΡΗΣΙΜEΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

European Union law

H ευρωπαϊκή νομοθεσία

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

MARKET ACCESS DATABASE (MADB)

Εργαλείο για εύρεση διαδικασιών και πιστοποιητικών για εξαγωγή σε τρίτες χώρες

https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi 

Φορολογία και Ευρωπαϊκή Ένωση

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el 

Εισαγωγές και Εξαγωγές Εμπορευμάτων

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/import-export/index_el.htm

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΝ.Π.Ε

http://www.enpe.gr/perifereies.aspx 
Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο ως προς την υγιεινή των εγκαταστάσεων σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αριθ. 852/2004 είναι οι Δ./νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι εγκαταστάσεις, καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών .

ΕΦΕΤ

http://www.efet.gr/ ( τρόφιμα)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges (αγροτικά προϊόντα) 

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Χημείο Κράτους

https://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=281&txt=y&show_sub=1   ( έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής)

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

http://www.bpi.gr/section.aspx?id=1 (πιστοποιητικά φυτοϋγείας)

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

https://www.uhc.gr/newsite/index.php?menu=main_menu&page=home (πιστοποιητικά free sales & καταγωγής)

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

http://www.efpolis.gr/

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

http://www.gge.gr/

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.)

http://www.statistics.gr/ (στατιστικά στοιχεία) 

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

www.oaep.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)

http://www.paseges.gr/el/profile

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

https://www.newwinesofgreece.com/el/home/index.html

Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών(ΣΕΑΟΠ)

http://www.seaop.gr/

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ)

http://pemete.gr/

E.K.E. GREEK CANNERS ASSOCIATION

http://www.delcof.gr/

Greek olive oil industries

www.sevitel.gr

Greek Food & Drink Industry association

www.sevt.gr www.greekproducts.com

Association of Τhessalian enterprises and industries

www.sthev.gr 

Greek International Business Association

www.seve.gr

Pan-Hellenic Exporters Association

www.pse.gr

INCOFRUIT HELLAS - Association of Greek Export and Consignment Enterprises for Fruit, Vegetables & Juices

www.incofruit.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Food and Drink Federation FDF

http://www.fdf.org.uk/home.aspx

European Food Safety Authority

http://www.efsa.europa.eu/

U.S. Food and Drug Administration

http://www.fda.gov/

World Trade Organization

http://tariffdata.wto.org/

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=el

International Trade Centre

http://www.intracen.org/

CODEX International Food Standards

http://www.codexalimentarius.org/

Association of the German Trade Fair Industry (βάση δεδομένων για αναζήτηση διεθνών εκθέσεων)

https://www.auma.de/en/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx

LOGIN