Χρήσιμα Links

ΧΡΗΣΙΜEΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

MARKET ACCESS DATABASE (MADB)

Εργαλείο για εύρεση διαδικασιών και πιστοποιητικών για εξαγωγή σε τρίτες χώρες

https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi 

Φορολογία και Ευρωπαϊκή Ένωση

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el 

Εισαγωγές και Εξαγωγές Εμπορευμάτων

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/import-export/index_el.htm

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΝ.Π.Ε

https://www.enpe.gr/el/perifereies

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο ως προς την υγιεινή των εγκαταστάσεων σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αριθ. 852/2004 είναι οι Δ./νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι εγκαταστάσεις, καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών .

ΕΦΕΤ

http://portal.efet.gr/  ( τρόφιμα)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges (αγροτικά προϊόντα) 

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Χημείο Κράτους

http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=281&txt=y&show_sub=1  ( έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής)

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

http://www.bpi.gr/section.aspx?id=1 (πιστοποιητικά φυτοϋγείας)

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

https://www.uhc.gr/ (πιστοποιητικά free sales & καταγωγής)

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

http://gge.gov.gr/

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.)

http://www.statistics.gr/ (στατιστικά στοιχεία) 

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

www.oaep.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)

https://www.neapaseges.gr/

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

https://winesofgreece.org/el/

Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών(ΣΕΑΟΠ)

http://www.seaop.gr/

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ)

http://pemete.gr/

E.K.E. GREEK CANNERS ASSOCIATION

http://www.delcof.gr/

Greek olive oil industries

http://www.sevitel.gr/

Greek Food & Drink Industry association

https://www.greekproducts.com/

Association of Τhessalian enterprises and industries

www.sthev.gr 

Greek International Business Association

www.seve.gr

Pan-Hellenic Exporters Association

http://www.pse.gr/

INCOFRUIT HELLAS - Association of Greek Export and Consignment Enterprises for Fruit, Vegetables & Juices

http://incofruit.gr/

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Food and Drink Federation FDF

http://www.fdf.org.uk/home.aspx

European Food Safety Authority

http://www.efsa.europa.eu/

U.S. Food and Drug Administration

http://www.fda.gov/

World Trade Organization

http://tariffdata.wto.org/

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

https://www.tmdn.org/network/

International Trade Centre

http://www.intracen.org/

CODEX International Food Standards

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

Association of the German Trade Fair Industry (βάση δεδομένων για αναζήτηση διεθνών εκθέσεων)

https://www.auma.de/en

LOGIN

Η ιστοσελίδα του οργανισμού χρησιμοποιεί cookies για την ασφαλή λειτουργία, τη μέγιστη απόδοσή και τη βελτίωση της περιήγησής σας. Με τη χρήση των υπηρεσιών της σελίδας αποδέχεστε τη χρήση cookies!
Περισσότερες Πληροφορίες Συμφωνώ