ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα Ολοκληρωμένα Κλαδικά Προγράμματα αφορούν σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται:

  • από συγκεκριμένα κονδύλια της ΕΕ, κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και
  • από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό).

Παρακάτω δείτε τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί η Enterprise Greece:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρακαλώ, επιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN