AGRA 2019

Σημαντικά στοιχεία

ΚΛΑΔΟΙ:
 • ΑΓΡΟΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
20 - 24 February 2019
ΑΙΤΗΣΗ ΕΩΣ:
20-12-2018
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Φιλιππούπολη , Βουλγαρία
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
85 €/ τ.μ. εσωτ.χωρος πλέον Φ.Π.Α
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η 28η  Διεθνής Έκθεση AGRA 2019 διοργανώνεται ετησίως στον Εκθεσιακό χώρο  στο PLOVDIV της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.

Σκοπός της έκθεσης είναι να καλύψει τις ανάγκες της ανερχόμενης αγοράς της Βουλγαρίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με στοιχεία των οργανωτών τα εμπορικά αποτελέσματα των εκθετών του 2018 ήταν περισσότερο από ικανοποιητικά καθώς  το 84% ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους, ενώ το 90% θα επαναλάβουν τη συμμετοχή τους.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

 • Αγροτικός τομέας (αγροτικά μηχανήματα χωματουργικά, θεριστικά, σποράς τρακτέρ, ξηραντές, σιλό, εξοπλισμός διακίνησης αγροτικών προϊόντων, σπόροι και επεξεργασία, λιπάσματα, τεχνολογίες και εξοπλισμός, λιπάσματα, αρδευτικός εξοπλισμός και τεχνολογίες Συσκευασίας)
 • Τομέας κτηνοτροφικών προϊόντων (εξοπλισμός, τεχνολογίες βελτίωσης και αναπαραγωγής ζώων και πουλερικών, κτηνιατρικά φάρμακα)
 • Τομέας ιχθυηρών προϊόντων (αναπαραγωγή, τεχνολογίες, συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης, θαλασσινά και βάρκες και πλοία για θαλάσσιο και ποταμίσιο ψάρεμα).
 • Τομέας ανθοκομικής, κηπουρικής (άνθη και φυτά για κήπους και θερμοκήπια, έπιπλα και αξεσουάρ για κήπους, είδη ανθοκομικής, εξοπλισμός και εργαλεία.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ:

 • Καθαρή εκθεσιακή επιφάνεια:  32.000 τετραγωνικά  μέτρα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (2016)

 • Σύνολο εκθετών: 560 εταιρείες από 22 χώρες.  
 • Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 40.000 περίπου η  πλειοψηφία από Βουλγαρία αλλά και από γειτονικές χώρες (Ρουμανία, Σερβία, Μολδαβία, Ουκρανία, Σκόπια κλπ)

40.000 περίπου η πλειοψηφία από Βουλγαρία αλλά και από

γειτονικές χώρες (Ρουμανία Σερβία Μολδαβία ,Ουκρανία Σκόπια κλπ)

τμ για εσωτερικό χώρο, πλέον ΦΠΑ και
τμ για εξωτερικό χώρο, πλέον ΦΠΑ.
στην προσπάθεια να στηρίξει στο μέγιστο δυνατό τις ελληνικές επιχειρήσεις, διατηρεί και για το
Το παραπάνω κόστος περιλαμβάνει :
ενοίκιο χώρου, κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand
τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ,
καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης

στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν
(η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας της Enterprise Greece από τον σύνδεσμο ΑΙΤΗΣΗ), ως προκαταβολή το 50 % του συνολικού
κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τα αιτούμενα τ. μ . Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα
γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον
εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης.

να γίνεται ως ακολούθως
λογαριασμό:

GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400: Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE
η πλειοψηφία από Βουλγαρία αλλά και από

γειτονικές χώρες (Ρουμανία Σερβία Μολδαβία ,Ουκρανία Σκόπια κλπ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To κόστος ανέρχεται σε:

- 85 €/τμ  για εσωτερικό χώρο, πλέον ΦΠΑ και
- 23 € /τμ  για εξωτερικό χώρο, πλέον ΦΠΑ.

Η εταιρία στην προσπάθεια να στηρίξει στο μέγιστο δυνατό τις ελληνικές επιχειρήσεις, διατηρεί και για το 2019 το υψηλό ποσοστό στήριξης.

Το  παραπάνω  κόστος περιλαμβάνει :

 • ενοίκιο χώρου, κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand 
 • τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand)
 • καταχώριση  του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την συμμετοχή τους στην έκθεση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν απαραιτήτως μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους (η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Enterprise Greece από τον σύνδεσμο ΑΙΤΗΣΗ), ως προκαταβολή  το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη  τα αιτούμενα  τ. μ .  Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει  μετά  την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης.

Η καταβολή του  ποσού μπορεί  να  γίνεται ως ακολούθως: 

Με κατάθεση στον  παρακάτω λογαριασμό:

ALPHA BANK
IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400:        Λογαριασμός εισπράξεων εκθετών
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE

Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό της Τραπέζης θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης, η επωνυμία της εταιρείας και το όνομα της Έκθεσης .

Παρακαλούμε επίσης για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σας, όπως διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας στην Enterprise Greece SA  στο fax: 210 3355743  ή e-mail στο pay@enterprisegreece.gov.gr, καθώς και ένα αντίγραφο στον οργανωτή της έκθεσης κ. Οδυσσέα Κωλέτση e-mail: o.koletsis@enterprisegreece.gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στοιχεία Επιχείρησης για έκδοση τιμολογίου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Invalid Input

Α.Φ.Μ.
Invalid Input

Δ.Ο.Υ.
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Invalid Input

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

ΤΗΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

EMAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

Πληροφορίες της επιχείρησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ.)
Invalid Input

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2017
Invalid Input

2018
Invalid Input

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

2017
Invalid Input

2018
Invalid Input

Πληροφορίες για τη συμμετοχή

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ.
Invalid Input

ΑΙΘΟΥΣΑ
Invalid Input

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ENTERPRISE GREECE
Invalid Input

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ENTERPRISE GREECE
Invalid Input

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (με χρέωση)
Invalid Input

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Invalid Input

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλώ σημειώστε παρακάτω τον πιθανό όγκο και βάρος των εκθεμάτων.

Invalid Input

Στοιχεία Επιχείρησης για καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης και στο έντυπο συμμετοχής

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία στα αγγλικά.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Invalid Input

Τ.Κ.
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Invalid Input

FAX
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ EMAIL
Invalid Input

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Invalid Input

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ EMAIL
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ
Invalid Input

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Invalid Input

Invalid Input

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Invalid Input

Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα*
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο

Επώνυμο*
Invalid Input

Email*
Invalid Input

Τηλέφωνο*
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εταιρεία*
Συμπληρώστε Εταιρεία ή Οργανισμό

Μήνυμα*
Άδειο μήνυμα

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*), είναι απαραίτητα.
Δεν είμαι robot
Invalid Input

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN