SIRHA LYON 2019

Σημαντικά στοιχεία

ΚΛΑΔΟΙ:
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
26 - 30 January 2019
ΑΙΤΗΣΗ ΕΩΣ:
10-06-2018
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Λυόν, Γαλλία
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
380 €/ τ.μ. πλέον registration fee πλέον Φ.Π.Α
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού εξοπλισμού «SIRHA»  διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Θεωρείται από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη για προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογία γύρω από τη βιομηχανία φιλοξενίας (HORECA).

Με 11 τομείς αφιερωμένους σε προϊόντα τροφίμων, εξοπλισμό και υπηρεσίες για επαγγελματίες, η Sirha φιλοξενεί 21 διαγωνισμούς για όλα τα επαγγέλματα σε πέντε διαφορετικές live σκηνές.

Στατιστικά προηγούμενης διοργάνωσης :

3.045 εκθέτες και μάρκες (+ 2%), συμπεριλαμβανομένων 486 εκθετών από 25 διαφορετικές χώρες (+ 16%)
19 εθνικά περίπτερα

22 ομαδικά περίπτερα που αντιπροσωπεύουν όλες τις περιοχές της Γαλλίας
725 καινοτομίες, από τις οποίες 367 ως πρώτες παρουσιάσεις (+ 15%)

Ακόμη,

189,028 επισκέπτες
συμπεριλαμβανομένων 25.450 από 135 χώρες (+ 9%)
εκ των οποίων 19.715 είναι σεφ
Το 65% των επισκεπτών είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και παίζουν ρόλο στις αποφάσεις αγοράς

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση ανέρχεται σε 380 € /τ.μ. πλέον registration fee, πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει :

 • ενοίκιο χώρου
 • κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand
 • αποστολή στην έκθεση, επιστροφή και ασφάλιση των εκθεμάτων
 • τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου, στις υποχρεωτικές παροχές (αν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια ή άλλη λειτουργική δαπάνη, αυτή θα τιμολογηθεί αυτούσια από τον Οργανισμό.
 • καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης

Σημειώνεται ότι το κόστος συμμετοχής, με το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» (https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3708), ανέρχεται περίπου σε 725 € πλέον ΦΠΑ αν και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί  ελαχίστως, ανάλογα με τα τελικά κόστη που θα δημιουργηθούν απολογιστικά, κυρίως όσο αφορά τη μεταφορά εκθεμάτων.

 

Σημείωση  που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων:

Λόγω του όγκου των εκθεμάτων, σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μέγιστο όγκου  για την μεταφορά αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων της συμμετοχής και σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου η βάρους των εκθεμάτων από το προβλεπόμενο (ανά τμ),   το επιπλέον κόστος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια εταιρεία μεταφορών  θα βαρύνει την εταιρεία σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση ανέρχεται σε 380 € /τ.μ. πλέον registration fee, πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει :

 • ενοίκιο χώρου
 • κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand
 • αποστολή στην έκθεση, επιστροφή και ασφάλιση των εκθεμάτων
 • τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου, στις υποχρεωτικές παροχές (αν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια ή άλλη λειτουργική δαπάνη, αυτή θα τιμολογηθεί αυτούσια από τον Οργανισμό.
 • καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης

Σημειώνεται ότι το κόστος συμμετοχής, με το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» (https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3708), ανέρχεται περίπου σε 725 € πλέον ΦΠΑ αν και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί  ελαχίστως, ανάλογα με τα τελικά κόστη που θα δημιουργηθούν απολογιστικά, κυρίως όσο αφορά τη μεταφορά εκθεμάτων.

 

Σημείωση  που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων:

Λόγω του όγκου των εκθεμάτων, σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μέγιστο όγκου  για την μεταφορά αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων της συμμετοχής και σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου η βάρους των εκθεμάτων από το προβλεπόμενο (ανά τμ),   το επιπλέον κόστος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια εταιρεία μεταφορών  θα βαρύνει την εταιρεία σας.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν μαζί με την αίτηση  συμμετοχής τους προκαταβολή 50% του συνολικού  κόστους συμμετοχής με βάση τα αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα,  με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:

ALPHA BANK

IBAN:    GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400

Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE GREECE

Παρακαλούμε επίσης να μας διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, στο οποίο να αναφέρεται οπωσδήποτε το όνομα της Έκθεσης  που αφορά, καθώς και η επωνυμία της επιχείρησης.

Η δέσμευση του χώρου κάθε εταιρείας γίνεται μόνο μετά από την εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην προκαταβολή και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του χώρου ενώ επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης, μόνο εφόσον ο χώρος αυτός διατεθεί σε άλλη εταιρία. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την παραλαβή του σχετικού συμβολαίου από τους οργανωτές. Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω θα πρέπει να τηρηθούν καθώς δεν υπάρχει ενιαίος χώρος εθνικής συμμετοχής ο οποίος διατίθεται από τον Οργανισμό, αλλά ο χώρος για κάθε εκθέτη συμφωνείται χωριστά με τους οργανωτές, για κάθε συμμετοχή.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στοιχεία Επιχείρησης για έκδοση τιμολογίου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Invalid Input

Α.Φ.Μ.
Invalid Input

Δ.Ο.Υ.
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Invalid Input

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

ΤΗΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

EMAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Invalid Input

Πληροφορίες της επιχείρησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ.)
Invalid Input

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2017
Invalid Input

2018
Invalid Input

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

2017
Invalid Input

2018
Invalid Input

Πληροφορίες για τη συμμετοχή

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ.
Invalid Input

ΑΙΘΟΥΣΑ
Invalid Input

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ENTERPRISE GREECE
Invalid Input

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ENTERPRISE GREECE
Invalid Input

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (με χρέωση)
Invalid Input

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Invalid Input

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλώ σημειώστε παρακάτω τον πιθανό όγκο και βάρος των εκθεμάτων.

Invalid Input

Στοιχεία Επιχείρησης για καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης και στο έντυπο συμμετοχής

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία στα αγγλικά.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Invalid Input

Τ.Κ.
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Invalid Input

FAX
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ EMAIL
Invalid Input

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Invalid Input

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ EMAIL
Invalid Input

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Invalid Input

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ
Invalid Input

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Invalid Input

Invalid Input

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Invalid Input

Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα*
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο

Επώνυμο*
Invalid Input

Email*
Invalid Input

Τηλέφωνο*
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εταιρεία*
Συμπληρώστε Εταιρεία ή Οργανισμό

Μήνυμα*
Άδειο μήνυμα

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*), είναι απαραίτητα.
Δεν είμαι robot
Invalid Input

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN