Ολοκληρωμένα Κλαδικά Προγράμματα

Τα Ολοκληρωμένα Κλαδικά Προγράμματα αφορούν σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται:

  • από συγκεκριμένα κονδύλια της ΕΕ, κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και
  • από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό).

Παρακάτω δείτε τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί o οργανισμός Enterprise Greece:

Πρόγραμμα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών 2015-2017

Τα προγράμματα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών αποτελούν την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου του Αμπελοοινικού Τομέα και οι δράσεις του κάθε προγράμματος καταρτίζονται σε συνεργασία με τον κλαδικό φορέα, την Εθνική Διεπαγγελματική...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων 2012-2015

Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους στην κατηγορία των τροφίμων με ετήσιο κύκλο εργασιών στην εγχώρια αγορά που ξεπερνά τα  €380εκ. Τα τελευταία χρόνια, το κατεψυγμένο αλίευμα τυγχάνει ...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχέδιο προώθησης ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα – λαβράκι) 2012-2015

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας ωθούμενο από τη σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων διεθνώς. Ο κλάδος παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας,...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόγραμμα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών 2014

Τα προγράμματα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών αποτελούν την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου του Αμπελοοινικού Τομέα και οι δράσεις του κάθε προγράμματος καταρτίζονται σε συνεργασία με τον κλαδικό φορέα, την Εθνική Διεπαγγελματική...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN