Πρόγραμμα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών 2015-2017

Τα προγράμματα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών αποτελούν την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου του Αμπελοοινικού Τομέα και οι δράσεις του κάθε προγράμματος καταρτίζονται σε συνεργασία με τον κλαδικό φορέα, την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ). 

Τα προγράμματα αφορούν κρασιά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), ή/και Προστατευόμενη Γεωγγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή/και με αναγραφή της ποικιλίας αμπέλου (ποικιλιακοί οίνοι).

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η συνέχιση της προσπάθειας για τη δημιουργία θετικής εικόνας για το ελληνικό κρασί και η σταδιακή καθιέρωσή του στην αγορά ως «κρασί ποιότητας»
  • η ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου και των καταναλωτών στις αγορές - στόχους για το ποιοτικό δυναμικό του ελληνικού αμπελώνα και των ελληνικών οίνων και η αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του 
  • η αύξηση των περιστάσεων δοκιμής (trial) και της προτίμησης (preference) των ελληνικών οίνων ονομασίας προέλευσης και των επιτραπέζιων οίνων με γεωγραφική ένδειξη στις χώρες στόχους.
  • η διείσδυση και περαιτέρω αύξηση των μεριδίων στις αγορές.

Οι αγορές – στόχοι του προγράμματος 2015-2017 είναι:

  • ΗΠΑ και Καναδάς
  • Ελβετία
  • Κίνα
  • Ιαπωνία
  • Κορέα

Τα «Προγράμματα προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών» υλοποιούνται στο πλαίσιο του καν. 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της ΕΕ και χρηματοδοτούνται κατά 50% από την Κοινότητα, 30% από εθνικούς πόρους και 20% καλύπτεται από ίδια συμμετοχή των δικαιούχων.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών 2015-2017.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις δράσεις του Προγράμματος για το έτος 2015 και 2016:

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN