Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω στοχευμένης συμμετοχής σε
Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις

Η συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, αποτελεί παραδοσιακά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έναν από τους βασικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων τους σε αγορές του εξωτερικού.

Σε αυτές προστεθήκαν τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας, οι διαδικτυακές και υβριδικές συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την σημασία που διαδραματίζουν στην διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι παράγοντες για την σωστή και αποδοτική συμμετοχή σε μεγάλες, διεθνείς εκθέσεις είναι πολλοί, ενδεικτικά:

 • Η σωστή επιλογή της έκθεσης
 • Η ολοκληρωμένη οργάνωση πριν την συμμετοχή
 • Η στοχευμένη πρόσκληση αγοραστών / πελατών
 • Ο ορθός και αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας με τους διαφορετικής κουλτούρας επισκέπτες
 • Η αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 • Πρέπει να συμμετέχω σε εμπορικές εκθέσεις και γιατί
 • Πως επιλέγω την κατάλληλη για μένα έκθεση
 • Ποιο stand προβάλλει καλύτερα τα προϊόντα και την εταιρική μου ταυτότητα
 • Πόσο θα κοστίσει η συμμέτοχή μου
 • Πώς να προσελκύω επισκέπτες στο stand μου
 • Πως να κλείσω προκαθορισμένες συναντήσεις

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 • Επικοινωνία με τον επισκέπτη – διεξαγωγή προκαθορισμένων συναντήσεων
 • Διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Προσαρμογή στην εθνική και ατομική ιδιοσυγκρασία του επισκέπτη

ΜΕΤΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 • Αξιοποίηση του αποτελέσματος της συμμετοχής – follow/up συναντήσεων
 • Αξιοποίηση πληροφοριών αγοράς
Academy Separator

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Primus Business & IT Training

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 ώρες / 2 x τρίωρα μαθήματα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

21 & 22 Σεπτεμβρίου 2022
Οκτώβριος, Νοέμβριος

Μεθοδολογία

Ολιγομελή διαδραστικά, διαδικτυακά «σεμινάρια» 15 ατόμων, ώστε να ενθαρρύνεται και να προωθείται η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, με συζήτηση και δυνατότητα επίλυσης υπαρκτών προβλημάτων, αντλώντας παραδείγματα από την επιχειρησιακή δραστηριότητά τους.

Διαδραστικότητα: Η ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής σεμιναρίων έχει δυνατότητα ζωντανής αλληλεπίδρασης (προφορικής και οπτικής), ή/και συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, παρέχεται η δυνατότητα συνομιλίας, ερωτήσεων, διαδραστικών δημοσκοπήσεων κ.λπ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

here

Δείτε επίσης:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

        

LOGIN