Στρατηγικές Πρόσβασης σε Διεθνείς Αγορές

Η εξωστρέφεια διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο νέο αναπτυξιακό τοπίο της Ελλάδας, επηρεάζοντας άμεσα και έμμεσα όλους τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας, καθώς και την αγορά εργασίας. Αποτελεί, παράλληλα, τη νέα προσέγγιση στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον εξαγωγικό τομέα. Καθώς αναδύονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, οι απαιτήσεις της εξειδίκευσης είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Σε μια εποχή ραγδαίας παγκοσμιοποίησης και διαρκών αλλαγών, η εξωστρέφεια λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στο ολοένα και πιο σύνθετο επιχειρηματικό τοπίο.

Η στροφή προς τις διεθνείς αγορές ανοίγει νέες δυνατότητες και προοπτικές, προσφέροντας πρόσβαση σε νέους πελάτες, συνεργάτες και αγορές.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διδακτική Ενότητα Ι. Έρευνα Διεθνούς Αγοράς /Επιλογή Αγοράς Στόχου & Risk Management

 • Πληροφορίες για διεθνή δραστηριοποίηση
 • Αναγκαιότητα και στόχοι διεθνούς έρευνας αγοράς
 • Διαδικασία έρευνας αγοράς
 • Τύποι και έρευνες αγοράς
 • Πηγές και μέθοδοι συλλογής πληροφοριών
 • Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες
 • Τύποι και πηγές κινδύνων
 • Κίνδυνοι εξαγωγών σε αναδυόμενες αγορές
 • Επιλογή αγοράς εξωτερικού: μέθοδοι, κριτήρια και εργαλεία επιλογής

Διδακτική Ενότητα II. Τρόποι Εισόδου στις Ξένες Αγορές και Επιλογή Δικτύων Διανομής

Κύριοι τρόποι εισόδου στην αγορά εξωτερικού

 • Αντιπρόσωπος πωλήσεων
 • Διανομέας εμπορευμάτων
 • Θυγατρική εταιρεία πωλήσεων εξωτερικού
 • Μικτές εταιρείες με τοπικές επιχειρήσεις
 • Άμεση πώληση
 • Συμφωνία μεταφορέα – αναβάτη
 • Συλλογικές εξαγωγές
 • Clusters εξαγωγικών επιχειρήσεων
 • Εταιρείες διαχείρισης εξαγωγών

Δίκτυα Πωλήσεων

 • Σημασία δικτύων πωλήσεων – διανομής
 • Επιλογή δικτύων διανομής
 • Τύποι δικτύων διανομής /πωλήσεων

Διδακτική Ενότητα III: On-line & off-line marketing

 • E-Marketing – Εργαλεία marketing, προβολή και διαφήμιση στο διαδίκτυο
 • Στοιχεία - στόχοι ψηφιακού marketing και στρατηγική marketing
 • Διαφημιστική εκστρατεία με ψηφιακά μέσα – Τύποι διαφημιστικής προβολής
 • E-mail marketing
 • Social media & marketing
 • Mobile marketing
 • Εφαρμογές διαχείρισης social media
 • E-commerce, κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου, (Β2C, B2B, B2E, C2C κλπ.)
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
 • Συμμετοχή σε εμπορικές αποστολές
 • PR & Events
 • Προωθητικό υλικό και διαφημίσεις στον έντυπο τύπο
 • Radio Ads, TV Ads
 • Στοχευμένη προώθηση

Διδακτική Ενότητα IV. Τιμολογιακές πολιτικές εξαγωγών και χρηματοδότηση εξαγωγών

Τιμολογιακές πολιτικές εξαγωγών

 • Στόχοι τιμολογιακής πολιτικής
 • Παράγοντες τιμολόγησης
 • Βασικές αρχές κοστολόγησης και σχέση κόστους-τιμής
 • Έννοια και είδη κόστους
 • Λειτουργική διάκριση κόστους
 • Υπολογιστική διάκριση κόστους
 • Μέθοδοι κοστολόγησης προϊόντων για Αγορές εξωτερικού
 • Τιμολογιακές πολιτικές
 • Τιμολόγηση νέου προϊόντος
 • Τιμολόγηση μίγματος προϊόντος
 • Σύνθετες τιμολογιακές πολιτικές
 • Μέθοδοι τιμολόγησης
 • Τιμολόγηση με βάση το κόστος της επιχείρησης και του προϊόντος /εναλλακτικά σενάρια πωλήσεων
 • Τιμολόγηση με βάση την εκτιμώμενη αξία του προϊόντος
 • Τιμολόγηση με βάση τον ανταγωνισμό

Χρηματοδότηση εξαγωγών

 • Τραπεζική χρηματοδότηση
 • Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. – Export Credit Greece S.A.
 • Προγράμματα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων
 • Προγράμματα Ασφάλισης Μεσο – Μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων
 • Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» − Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε
 • Φορείς Προώθησης Ελληνικών Εξαγωγών
 • Εξαγωγικοί φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Academy Separator

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
European Profiles - Integration

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Έμπειρα και Εξειδικευμένα Στελέχη της Αγοράς 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

15 ώρες / 5 τρίωρες συνεδρίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Α’ & Β’ ΚΥΚΛΟΥ 

27 Μαϊου εώς 7 Ιουνίου 2024 &
10 Ιουνίου εώς 21 Ιουνίου 2024

Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων
Για τον Α’ Κύκλο: έως 24/05/2024
Για τον Β’ Κύκλο: έως 07/06/2024
*Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, οι οποίες είναι δωρεάν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Μεθοδολογία

 • Ολιγομελές, δυναμικό και διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης, με δυνατότητα λεκτικής και οπτικής αλληλεπίδρασης, σε εικονική αίθουσα με ταυτόχρονη συμμετοχή – παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.
 • Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
 • Η διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας θα είναι 15 ώρες.
 • 3-4 κύκλοι, ανάλογα με το ενδιαφέρον συμμετοχής.
 • Ημέρες και ώρες εντός ή/και εκτός ωραρίου εργασίας.
 • Αυτοτελείς διδακτικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε θεματικά αντικείμενα που ολοκληρώνουν ένα σύνολο δεξιοτήτων.
 • Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν 2 από τις 4 διδακτικές ενότητες σε κάθε κύκλο, ανάλογα με τις ατομικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

 

  

Πρόγραμμα & Φόρμα Συμμετοχής

Β' Κύκλος (Αιτήσεις εώς 24/5/2024)

10 εώς 21 Ιουνίου - 15 ώρες (5 τρίωρα / ενότητα)
I. Έρευνα Διεθνούς Αγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
10 Ιουνίου - 12 Ιουνίου - 14 Ιουνίου - 18 Ιουνίου - 20 Ιουνίου
ΩΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
18:00 - 21:00
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων έχει επιτευχθεί. Επιλέξτε αν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή ως επιλαχών.
ΙΙ. Τρόποι Εισόδου στις Ξένες Αγορές
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
10 Ιουνίου - 12 Ιουνίου - 14 Ιουνίου - 18 Ιουνίου - 20 Ιουνίου
ΩΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
18:00 - 21:00
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων έχει επιτευχθεί. Επιλέξτε αν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή ως επιλαχών.
ΙΙΙ. Online & Offline Marketing
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
11 Ιουνίου - 13 Ιουνίου - 17 Ιουνίου - 19 Ιουνίου - 21 Ιουνίου
ΩΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
18:00 - 21:00
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων έχει επιτευχθεί. Επιλέξτε αν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή ως επιλαχών.
IV. Τιμολογιακές Πολιτικές
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
11 Ιουνίου - 13 Ιουνίου - 17 Ιουνίου - 19 Ιουνίου - 21 Ιουνίου
ΩΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
18:00 - 21:00
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων έχει επιτευχθεί. Επιλέξτε αν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή ως επιλαχών.

LOGIN