Τεχνικές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας για Ανάπτυξη Εξαγωγών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 5 Ιουλίου 2022

Το μέγεθος μιας επιχείρησης, δεν αποτελεί από μόνο του κριτήριο επιτυχίας στον εξαγωγικό τομέα. Η εξωστρέφεια και η κατανόηση της κουλτούρας των χωρών του εξωτερικού παίζει σημαντικό ρόλο για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές.

Χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση των μεθόδων και των πρακτικών του εμπορίου που ισχύουν σε ξένες χώρες και εξοικείωση με την τεχνική της διαπραγμάτευσης, ανάλογα με την κουλτούρα του ξένου αντισυμβαλλόμενου, ιδιαίτερα όταν έχει σημαντικές διαφορές από τη δική μας (όπως Β. Ευρώπη, Αμερική, Άπω Ανατολή κ.λπ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Διαπολιτισμική επικοινωνία και ο ρόλος της κουλτούρας στις συναλλαγές
  • Πολιτισμικές λεκτικές και εξωλεκτικές διαφορές και η σημασία τους κατά τη διαπραγμάτευση
  • Ανάλυση της επικοινωνίας - συμπεριφοράς τεσσάρων Λαών (cases), με διαμετρικά αντίθετη κουλτούρα
  • Σημασία του επιχειρηματικού πρωτοκόλλου (etiquette) στην καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης
  • Κατηγοριοποίηση των Λαών με διαμετρικά αντίθετη πολιτισμική συγγένεια και η σημασία της στις συναλλαγές
Academy Separator

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Primus Business & IT Training

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 ώρες / 2 x τρίωρα μαθήματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

6 & 7 Ιουλίου 2022
Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος

Μεθοδολογία

Ολιγομελή διαδικτυακά «σεμινάρια» 15 ατόμων, ώστε να ενθαρρύνεται και να προωθείται η ενεργή συμμετοχή των μελών της ομάδας με συζήτηση και δυνατότητα επίλυσης υπαρκτών προβλημάτων, αντλώντας παραδείγματα από την επιχειρησιακή δραστηριότητά τους.

Διαδραστικότητα πλατφόρμας: Η ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής σεμιναρίων έχει δυνατότητα ζωντανής αλληλεπίδρασης (προφορικής και οπτικής), ή/και συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, παρέχεται η δυνατότητα συνομιλίας, ερωτήσεων, διαδραστικών δημοσκοπήσεων κ.λπ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

here

Δείτε επίσης:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν σύντομα να υποβάλλουν την εγγραφή τους για τους επόμενους κύκλους σεμιναρίων, καθώς οι πρώτοι κύκλοι έχουν υπερκαλυφθεί.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν άμεσα.

LOGIN