ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Επενδύστε στον Τουρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενέργεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οπτικοακουστικές Παραγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παγκόσμια Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιστήμες Υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελληνικά Τρόφιμα & Αγροτικά Προϊόντα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επενδυτικές Ευκαιρίες
Αναζητήστε Επενδυτές

Αναζητήστε Επενδυτές

Προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς τους Έλληνες και ξένους επενδυτές και επιχειρηματίες, ξεκινήσαμε από το 2009 την κατάρτιση ενός χαρτοφυλακίου έργων, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει εκατοντάδες επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Το χαρτοφυλάκιο του Enterprise Greece περιλαμβάνει επενδυτικές ευκαιρίες σε σχεδόν όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι περισσότερες προέρχονται από τομείς όπως ο τουρισμός και τα ακίνητα, τα τρόφιμα και τα ποτά, η ενέργεια και η καθαρή τεχνολογία, η τεχνολογία και η εξωστρεφής, υψηλής αξίας μεταποίηση.

Τα έργα αυτά βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ωριμότητας (όσον αφορά την ετοιμότητα υλοποίησής τους) και αποτελούνται τόσο από επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων εταιρειών, όσο και από νέα έργα ανάπτυξης (greenfield).

Προωθούμε συστηματικά τα έργα αυτά στη διεθνή επενδυτική κοινότητα μέσω του προγράμματος προβολής και των δραστηριοτήτων προώθησης (επιχειρηματικές αποστολές, συνέδρια, σεμινάρια επενδύσεων κλπ.). Δημιουργούμε επίσης φυλλάδια μιας σελίδας και παρουσιάσεις για κάθε έργο και εκτελούμε επικεντρωμένες δράσεις προώθησης σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Δεδομένου ότι αυτά τα έργα δεν είναι ιδιοκτησίας του Οργανισμού, μέσω των δράσεων προώθησης του Οργανισμού διευκολύνουμε τη διαδικασία συνάντησης (matchmaking process) μεταξύ των ιδιοκτητών των έργων και των ξένων ή ελλήνων επενδυτών. Οι ιδιοκτήτες των έργων υπογράφουν Δήλωση Πρόθεσης και Εμπιστευτικότητας και έτσι προωθούμε τα έργα τους με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε βοηθήσει περισσότερους δεκάδες ξένους επενδυτές να διερευνήσουν ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, ενώ πολλές από τις επενδυτικές συμφωνίες που υλοποιήθηκαν ή ανακοινώθηκαν στην Ελλάδα έχουν βοηθηθεί σε κάποιο στάδιο από τον Οργανισμό μας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Όνομα Εταιρείας*
Invalid Input

Χώρα*
Invalid Input

Ιστοσελίδα Εταιρείας*
Invalid Input

Στοιχεία Εκπροσώπου

Τίτλος Εργασίας*
Invalid Input

Όνομα*
Invalid Input

Επώνυμο*
Invalid Input

Τηλέφωνο*
Invalid Input

Email*
Invalid Input

Κινητό
Invalid Input

Δραστηριότητα/Προϊόντα/Υπηρεσίες*
Invalid Input

Κύκλος Εργασιών (σε ευρώ)

2017*
Invalid Input

2018*
Invalid Input

2019*
Invalid Input

Τύπος Συνεργασίας

Θα ήθελα να επενδύσω στην Ελλάδα

Κλάδος*
Invalid Input

Παρακαλώ διευκρινίστε
Invalid Input

Μέγεθος επένδυσης*
Invalid Input

Τύπος επένδυσης*
Invalid Input

Παρακαλώ περιγράψτε την επένδυσής / επιχειρηματική συνεργασία που ζητάτε (μέγιστο 200 λέξεις)

Περιγραφή*
Invalid Input

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*), είναι απαραίτητα.
Invalid Input

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Ο θεσμός του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» αποτελεί μία διεθνή πρακτική, η οποία συνδράμει στην απεμπλοκή και διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο «Διαμεσολαβητής» λειτουργεί ως θεσμοθετημένος συνεργάτης του επενδυτή...

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» του Enterprise Greece...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ελάτε να συζητήσουμε από κοντά για τις ευκαιρίες επένδυσης σας άνω των δύο εκατομμυρίων Ευρώ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με το Νόμο «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», γνωστός και ως Fast Track (Ν.3894/2010), η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχει στη διεθνή και Ελληνική επενδυτική κοινότητα

ENTERPRISE GREECE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δείτε περισσότερα για την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε το νομικό πλαίσιο που διέπει την ταχεία αδειοδότηση Στρατηγικών Επ.ενδύσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Σ.Ε.

Δείτε όλες τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δείτε την πορεία των ιδιωτικών επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» και βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», και βρείτε τις απαντήσεις που σας ενδιαφέρουν.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επιλέξτε τη φόρμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται στο αίτημά σας σχετικά με τη διαδικασία «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

LOGIN