ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Επενδύστε στον Τουρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενέργεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οπτικοακουστικές Παραγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παγκόσμια Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιστήμες Υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελληνικά Τρόφιμα & Αγροτικά Προϊόντα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επενδυτικές Ευκαιρίες
Αναζητήστε Επενδυτές

Επενδύσεις

Ο τομέας των Επενδύσεων αποτελεί το βασικό πυλώνα της Enterprise Greece για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Ο Οργανισμός υποστηρίζει τους διεθνείς επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, συμβάλλει στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, και παρέχει σημαντική πληροφόρηση για την χώρα ως επενδυτικό προορισμό, προβάλλοντας τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα.

Επενδυτικοί Τομείς

Η Enterprise Greece προβάλλει την Ελλάδα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό δίνοντας έμφαση στους τομείς εκείνους που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως: Τουρισμός, Ενέργεια, Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Επιστήμες Υγείας, Τρόφιμα & Αγροτικά Προϊόντα, Logistics.
περισσότερα

Στρατηγικές Επενδύσεις

Ο Νόμος «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Ν.3894/2010), όπως ισχύει, στοχεύει στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δημιουργούν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα ευρέως φάσματος και σημαντικής εντάσεως στην Εθνική Οικονομία. Η Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος φορέας επί της Διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων, έχοντας την ευθύνη για την ωρίμανση και αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που αιτούνται την υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου.
περισσότερα

Ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

Η υπηρεσία «Ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή» της Enterprise Greece διαχειρίζεται και μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω των €2.000.000, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν συγκεκριμένα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εμπόδια, καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, με συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους.
περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Ο θεσμός του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» αποτελεί μία διεθνή πρακτική, η οποία συνδράμει στην απεμπλοκή και διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο «Διαμεσολαβητής» λειτουργεί ως θεσμοθετημένος συνεργάτης του επενδυτή...

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» του Enterprise Greece...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ελάτε να συζητήσουμε από κοντά για τις ευκαιρίες επένδυσης σας άνω των δύο εκατομμυρίων Ευρώ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με το Νόμο «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», γνωστός και ως Fast Track (Ν.3894/2010), η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχει στη διεθνή και Ελληνική επενδυτική κοινότητα

ENTERPRISE GREECE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δείτε περισσότερα για την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε το νομικό πλαίσιο που διέπει την ταχεία αδειοδότηση Στρατηγικών Επ.ενδύσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Σ.Ε.

Δείτε όλες τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δείτε την πορεία των ιδιωτικών επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» και βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», και βρείτε τις απαντήσεις που σας ενδιαφέρουν.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επιλέξτε τη φόρμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται στο αίτημά σας σχετικά με τη διαδικασία «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

LOGIN