ependiste

Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

sdam logoΗ Κοζάνη, η Φλώρινα και ο Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, ανήκουν στις περιοχές της ΕΕ με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πολυετούς και μονόπλευρης εστίασης στη λιγνιτική δραστηριότητα, σε αντίθεση και σε βάρος όλων των άλλων, αλλά και της αδράνειας των προηγούμενων ετών στην προετοιμασία ενός νέου, ισορροπημένου και βιώσιμου, αναπτυξιακού προτύπου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων έως το έτος 2028, με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο, με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση του υψηλής τεχνογνωσίας ανθρωπίνου δυναμικού των περιοχών αυτών να αποτελούν μέγιστη προτεραιότητα.

Για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, η Κυβέρνηση έθεσε τρεις πολιτικές προτεραιότητες - άξονες:

  • την προάσπιση της απασχόλησης, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και δημιουργώντας νέες,
  • την αντιστάθμιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης, διατηρώντας και ενισχύοντας τον κοινωνικό ιστό και
  • τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας των περιοχών μετάβασης και της χώρας ευρύτερα, αναπτύσσοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (master plan)

Με πυξίδα τους παραπάνω άξονες, αποφασίστηκε η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), ως ενός οδικού χάρτη για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου των περιοχών μετάβασης και την κάλυψη των ελλειμμάτων του μέσα από την δημιουργία αξιών σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, αξιοποιώντας τα πολυποίκιλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με τα οποία οι περιοχές αυτές είναι προικισμένες και όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, εθνικές, ευρωπαϊκές και ιδιωτικές. Η υλοποίηση του σχεδίου θα καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρο στην Ευρώπη και διεθνές παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για τη δίκαιη μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη.

Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στηρίζεται σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης

  1. την «καθαρή» ενέργεια,
  2. τη βιομηχανία και το εμπόριο,
  3. την «έξυπνη» αγροτική παραγωγή,
  4. τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς και
  5. την τεχνολογία και την εκπαίδευση

και περιλαμβάνει, ενισχυμένα επενδυτικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και συγκεκριμένες χρήσεις γης για τις δεκάδες χιλιάδες στρεμμάτων γης των λιγνιτικών πεδίων που αποδεσμεύονται. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης μόχλευσης ιδιωτικών πόρων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ, από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, με κύριο όχημα το νέο αυτοτελές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Μετάβαση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συμμετοχή της Enterprise Greece

Η Enterprise Greece, ως ο αρμόδιος φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών, θα συνδράμει τη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Για τον λόγο αυτό προχώρησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2020, στη σύσταση ειδικής ομάδας Task force, η οποία θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση σειράς εξειδικευμένων δράσεων, που θα στοχεύουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην υποστήριξη της υλοποίησής τους στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Έχει ήδη δημιουργήσει επιπρόσθετα για το σκοπό αυτό, ειδικό ηλεκτρονικό λογαριασμό jtp@eg.gov.gr, για την υποδοχή σχετικών ερωτημάτων και αιτημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μπορείτε να ακολουθήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sdam.gr/

LOGIN