ependiste

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Υγείας

Επενδύοντας στην Ελληνική Αγορά Επιστημών Υγείας

Αξιοποιώντας το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την εδραιωμένη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και τις εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής φαρμάκων, ο τομέας των Επιστημών Υγείας και του Φαρμάκου παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική ανάπτυξης βασιζόμενος τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στην επέκταση του εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό οικοσύστημα των Επιστημών Υγείας εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, με όλο και περισσότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις για διεθνείς συνεργασίες με καταξιωμένες επιχειρήσεις του εξωτερικού στον τομέα της ΄Ερευνας & Ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτή τη δυναμική διαδικασία, καθοριστικό ρόλο παίζει η συμβολή των εθνικών υποδομών ‘Έρευνας & Ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούνται από διεθνώς αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ινστιτούτα και ομάδες, καθώς και Πανεπιστημιακές Ερευνητικές μονάδες.

Στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων, η παραγωγή γενόσημων, είναι σε θέση να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα τόνωσης της εγχώριας οικονομίας, ενισχύοντας τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας.

Οι διεθνείς τάσεις στην φαρμακευτική δαπάνη τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδείξει την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών επιλογών χαμηλού κόστους προάγοντας τη θέση των γενοσήμων φαρμάκων. Αυτή η συνεχής τάση και η στροφή προς γενόσημα φάρμακα έχει ενισχύσει την παγκόσμια αγορά παραγωγής τους, με τις εταιρίες του κλάδου να εξαπλώνονται και να αναπτύσσονται μέσα από συγχωνεύσεις εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες, ενώ έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορίας και διανομής σε όλο τον κόσμο.

Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας τομέας που διαχρονικά συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, εστιάζοντας κυρίως στην εγχώρια κατανάλωση. Παρ’ όλα αυτά, η στροφή της αγοράς προς γενόσημα φάρμακα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την τεχνογνωσία του και τις μεγάλες παραγωγικές του δυνατότητες, είναι σε θέση να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης του, εστιάζοντας τόσο στην ελληνική αγορά, στην οποία η συμπίεση των δημοσίων δαπανών δημιουργεί μια εξαιρετική ευκαιρία, όσο και στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά.

Υπάρχουν αρκετές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που κατέχουν ήδη ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά. Οι εταιρίες αυτές με τις απαραίτητες επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη, καινοτομία και εξελιγμένο μάρκετινγκ έχουν καταφέρει να ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα τους.

H φαρμακοβιομηχανία δαπανά σημαντικά ποσά για Έρευνα & Ανάπτυξη, καθώς αντιπροσωπεύει το 8% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης για Ε&Α στην Ελλάδα, ενώ για το 2018 διεξήχθησαν 2.506 κλινικές μελέτες ανεξαρτήτου τύπου και φάσης (1.434 ολοκληρωμένες). Σημαντικός είναι ο ρόλος του φαρμακευτικού κλάδου στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο, καθώς οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν το 2018 σε €1,4 δις. και αντιστοιχούν στο 4,3% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών όλων των αγαθών για το έτος. (Πηγή: ‘Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα - Γεγονότα & Στοιχεία 2018’, ΙΟΒΕ, ΣΦΕΕ).

Συνεπώς, οι επενδύσεις στον κλάδο των Επιστημών Υγείας, τα επόμενα χρόνια, θα καθοδηγούνται κυρίως από:

  • Τη μεγάλη δυνατότητα εξαγωγών για την ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, βασισμένη κυρίως στην ανάπτυξη των αγορών της Δυτικής και Κέντρο-Ανατολικής Ευρώπης και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους.
  • Τη σημαντική ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα και Ανάπτυξη και την ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών που εστιάζουν στην βιοτεχνολογία και σε καινοτόμες εφαρμογές Υγείας, συχνά σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένα Ερευνητικά Ινστιτούτα και ομάδες παγκόσμιας εμβέλειας.
  • Την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ εταιριών των παρόχων υπηρεσιών υγείας με τον τουριστικό τομέα για την ανάπτυξη εξειδικευμένων ενοποιημένων εγκαταστάσεων και υποδομών, οι οποίες θα υποστηρίζουν τον ιατρικό τουρισμό.

Γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα

Προοπτικές της αγοράς γενόσημων φαρμάκων στις γειτονικές αγορές - Η αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναμένεται να εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την επόμενη πενταετία, παρουσιάζοντας διπλάσιους δείκτες ανάπτυξης σε σχέση με αυτούς της υπόλοιπης Ευρώπης. Οι Ελληνικές εταιρίες είναι πολύ καλά τοποθετημένες στις αγορές αυτές για να διεισδύσουν και να εκμεταλλευτούν την ανάπτυξη αυτή, κυρίως χάρη στα χαμηλά μεταφορικά κόστη και στα ισχυρά δίκτυα πωλήσεων και διανομής.

Κόμβος διεξαγωγής κλινικών δοκιμών στην ευρύτερη περιοχή - Οι περισσότερες μεγάλες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες διεξάγουν κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα. Η νομοθεσία για κλινικές δοκιμές δημιουργεί το πλαίσιο για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων έρευνας στην Ελλάδα.

Έρευνα & Ανάπτυξη και Τεχνογνωσία - Οι Επιστήμες Υγείας και η Φαρμακοβιομηχανία διαθέτουν ισχυρές βάσεις στην Ελλάδα και εκτεταμένη τεχνογνωσία, ενώ επιτυγχάνουν ολοένα και περισσότερες συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένες εταιρίες και οργανισμούς.

Εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό - Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός έμπειρων ιατρών, οι οποίοι είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό, ενώ η μεγάλη εξειδίκευση τους προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Δυνατότητες της αγοράς ιατρικού τουρισμού - Η ανάπτυξη νέων ιατρικών τουριστικών προϊόντων που θα συνδυάζουν ιατρική περίθαλψη με αναψυχή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στους κλάδους της ιατρικής και του τουρισμού, ειδικότερα για τις αγορές της Μέσης Ανατολής που έχουν άμεση πρόσβαση στην Ελλάδα.

Κύριες Επενδυτικές Ευκαιρίες

  • Επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη σε νεοσύστατες εταιρίες στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας και των Επιστημών Υγείας.
  • Αρκετές Ελληνικές εταιρίες στον κλάδο της παραγωγής φαρμάκων αναζητούν επενδυτικές συνεργασίες για επέκταση σε νέες αγορές.
  • Ο ιατρικός τουρισμός είναι ένας κλάδος πολλά υποσχόμενος, αφού συνδυάζει την εξειδίκευση και την μεγάλη εμπειρία των Ελλήνων ιατρών με την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως δημοφιλή τουριστικού προορισμού.

LOGIN