ependiste

Παγκόσμια Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών

Παγκόσμια Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών

 

Η Ελλάδα προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων επιχειρήσεων για την εγκατάσταση κεντροποιημένων υποστηρικτικών λειτουργιών, διεθνώς Shared Services, και επιχειρηματικών υπηρεσιών με τη μέθοδο εξωτερικής ανάθεσης, διεθνώς Business Process Outsourcing. Κατέχοντας γεωστρατηγική θέση, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δυναμικά ανερχόμενους νέους ευρωπαϊκούς προορισμούς για την εγκατάσταση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Ελλάδα προσφέρει σήμερα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τις παγκόσμιες επιχειρηματικές υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων, ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, ελκυστικά μισθώματα σε μοντέρνους χώρους γραφείων και κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση. Το λειτουργικό οικοσύστημα για τα BPOs εξελίσσεται δυναμικά με τις πρόσφατες εισόδους στην ελληνική αγορά κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών outsourcing που δημιούργησαν 5.000 νέες θέσεις εργασίας επενδύοντας στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Κορυφαίοι πολυεθνικοί όμιλοι επιλέγουν την Ελλάδα για να κεντροποιήσουν υποστηρικτικές δραστηριότητές τους, λογιστικές και χρηματοοικονομικές, έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιασμού προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, συμβουλευτικής, εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης.

Η Ελλάδα κατέχει σήμερα πολύ ισχυρή θέση στις στατιστικές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς το 44% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχεται σε 40%. Οι Έλληνες μηχανικοί είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από διεθνούς εμβέλειας πολυτεχνεία και πολυτεχνικές σχολές των πανεπιστημίων της χώρας και στην μεγάλη πλειοψηφία τους διαθέτουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ακαδημαϊκών ετών, πάνω από 100.000 φοιτητές ολοκλήρωσαν σπουδές σε ΤΠΕ και μηχανική, πάνω από 40.000 σε ξένες γλώσσες και λογοτεχνίες και πάνω από 20.000 ήταν φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε φυσικές επιστήμες, σπουδές μηχανικών και ξένες φιλολογίες. Η τεχνολογία και η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ο αριθμός των πτυχιούχων STEM όλων των επιπέδων εκπαίδευσης αυξάνεται σημαντικά δημιουργώντας έτσι μια πλούσια δεξαμενή ταλέντων.

Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης από την Ελλάδα στο εξωτερικό εξελίσσεται σημαντικά αυτήν την περίοδο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες ελληνικές πόλεις που αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, έχουν πολυπολιτισμικές κοινότητες και ανεπτυγμένα τεχνολογικά οικοσυστήματα.

Επιπλέον, οι ελληνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη υιοθετήσει κορυφαίες ψηφιακές πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές τους, πραγματοποιώντας επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων για τη βελτίωση των υποδομών τους.

Παράλληλα, εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού τραπεζικού τομέα, αλλά και του συνόλου του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της χώρας. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με εφαρμογή στοχευμένων κυβερνητικών πολιτικών ευνοούν την επιχειρηματικότητα και την εγκατάσταση στην Ελλάδα διεθνών δραστηριοτήτων. Η εργατική νομοθεσία επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και η ελληνική αγορά ακινήτων αναβαθμίζεται προσφέροντας περισσότερες επιλογές για χώρους γραφείων κάθε κατηγορίας.

Η Ελλάδα κατέχει ισχυρά ανταγωνιστική θέση στους παράγοντες που καθορίζουν την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντάσεως γνώσης και τεχνολογίας και αποτελεί σήμερα χώρα πρώτης επιλογής για την παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών διεθνώς και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Κύριες Επενδυτικές Ευκαιρίες:

  • Σχεδιασμός & ανάπτυξη προϊόντων
  • Τεχνική υποστήριξη & Κέντρα Δδεδομένων
  • Συναρμολόγηση & διανομή προϊόντων τεχνολογίας
  • Κέντρα παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
  • Κέντρα Έρευνας & Καινοτομίας
  • Κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών λογιστικής διαχείρισης, ανθρωπίνου δυναμικού, εφοδιαστικής αλυσίδας

Κατεβάστε τον οδηγό ‘Centralising, Outsourcing in Greece’

CENTRALIZING OUTSOURCING IN GREECE IntroCover 200x283px

LOGIN