Αποφάσεις Δ.Ε.Σ.Ε.

Αποφάσεις Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)

Η Δ.Ε.Σ.Ε. αποτελεί το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο που εποπτεύει τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων και αποφασίζει για την ένταξη ή μη επενδυτικών σχεδίων σε αυτή. Επίσης, η Δ.Ε.Σ.Ε. με αποφάσεις της διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) από την έναρξη λειτουργίας του Νόμου έως σήμερα:

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,ΤΕΥΧΟΣ Β,3083 (27/09/16):Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του επενδυτικού σχεδίου για τη «Δημιουργία σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο Δήμο Καρύστου του Ν.Ευβοίας» της εταιρείας «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,ΤΕΥΧΟΣ Β,3083 (27/09/16): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του επενδυτικού σχεδίου «Elounda Hills» της κοινοπραξίας «MIRUM HELLAS».
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 463 (24/02/2016): Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.».
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 1471 (6/6/2014): Ένταξη της επένδυσης «Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο “The Mall Athens”» της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 275 (10/2/2014): Αποχαρακτηρισμός επενδυτικών σχεδίων ως στρατηγικών επενδύσεων κατά την έννοια του Ν. 3894/2010.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΤΕΥΧΟΣ Β, Αρ. Φύλλου 2931 (20/11/2013): Έγκριση αιτημάτων επενδυτών - Ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις διαδικασίες του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1591 (21 Ιουνίου 2013): Απόρριψη αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 3294 (10 Δεκεμβρίου 2012): Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ», κυριότητας της εταιρείας «LOYALWARD LTD», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1787 (6 Ιουνίου 2012): Ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις Διατάξεις του Ν. 3894/2010
ΜΑΙΟΣ 2012
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1441 (2 Μαΐου 2012): Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ίδρυση & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 100 MW στο Δήμο Προσοτσάνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2459 (3 Νοεμβρίου 2011): Ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 294 (22 Φεβρουαρίου 2011): Αποφάσεις 1ης Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων

LOGIN