ependiste

Ένταξη Επένδυσης Φωτοβολταϊκών στις Στρατηγικές Επενδύσεις

ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track (ΦΕΚ  2459 Τεύχος Δεύτερο, 3 Νοεμβρίου 2011). 

Επίσης, το αίτημα του επενδυτή για τροποποίηση του υπαχθέντος στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών συνολικής ισχύος 126,82 MW» έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012). 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 126,82MW. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου.

Η εν λόγω επένδυση θα συνδράμει στην υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων της Ελληνικής Πολιτείας για την περαιτέρω διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Επιπλέον, θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών τελικής κατανάλωσης μειώνοντας το έλλειμμα παραγωγής της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού και υποκαθιστώντας εισαγωγές ανάλογες της δυναμικότητας του έργου. Συγκεκριμένα, με την υλοποίηση του έργου, θα καλυφθούν ανάγκες σε επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ίσες με 171.000 MWh, θα αποτραπεί η έκλυση 180.000  τόνων CO2 ετησίως, θα υποκατασταθεί η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραγόταν από 258.000 βαρέλια πετρελαίου ετησίως και θα διατηρηθούν τα οφέλη που προσφέρουν 253.600 στρέμματα δάσους ή 12.682.000 δένδρα.

Παράλληλα, θα υπάρξει θετική επίπτωση στην εθνική οικονομία λόγω της αναλογικής μειώσεως της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, της δημιουργίας απασχόλησης τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των Φ/Β πάρκων, και των φορολογικών εσόδων που θα προκύψουν από τη λειτουργία των Φ/Β πάρκων. Στα οφέλη του έργου συγκαταλέγεται και η στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκού εξοπλισμού, καθώς η προμήθεια  φωτοβολταϊκών πλαισίων θα γίνει από βιομηχανική εταιρεία του Ομίλου με έδρα την χώρα μας. 

LOGIN