Έργα προς Διαβούλευση

Η διαδικασία της διαβούλευσης του επενδυτικού έργου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 «Προδιαδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής» του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α’) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, όπως ισχύει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN