Έργα προς Διαβούλευση

Η διαδικασία διαβούλευσης του επενδυτικού έργου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 13 («Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής), του ν. 4864/2021 (ΦΕΚ 237 Α’) όπως ισχύει.

Δείτε τα σχόλια των προηγούμενων διαβουλεύσεων:

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

LOGIN