Έργα προς Διαβούλευση

Η διαδικασία της διαβούλευσης του επενδυτικού έργου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 «Προδιαδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής» του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α’) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, όπως ισχύει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

0
ΜΕΝΟΥΝ

ΗΜΕΡΕΣ

ENERGOPLAN SA - Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ 1.195 38MW

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/02/2021
Ημερομηνία Λήξης: 12/03/2021
Σχόλια: 2

H επενδυτική πρόταση αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εγκατάστασης  και λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.195  38 MW  σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς - Έβρου - Θεσσαλονίκης).

0
ΜΕΝΟΥΝ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - PROJECT VOULA – VHPH PROPERTIES

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/02/2021
Ημερομηνία Λήξης: 04/03/2021
Σχόλια: 2

Η προτεινόμενη επένδυση αφορά έργο οικιστικής – τουριστικής ανάπτυξης "PROJECT VOULA" της εταιρείας VHPH PROPERTIES σε οικοδομικά τετράγωνα στο Δήμο Βούλας Αττικής.

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN