Έργα προς Διαβούλευση

Η διαδικασία της διαβούλευσης του επενδυτικού έργου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 «Προδιαδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής» του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α’) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, όπως ισχύει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

0
ΜΕΝΟΥΝ

ΗΜΕΡΕΣ

Κατασκευή Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥβΣΠΗΕ) σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά αποτελούμενους από φωτοβολταϊκά και συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου κεραμικών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/10/2021
Ημερομηνία Λήξης: 22/10/2021
Σχόλια: 2

Αδειοδότηση - κατασκευή δεκατριών (13) Υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά από την εταιρεία «Ελληνικοί Υβριδικοί Σταθμοί Α.Ε».

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN