Υποβληθέντα Έργα

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις πραγματοποιούνται είτε από το Δημόσιο, είτε από ιδιώτες, είτε με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Παρακαλούμε δείτε αναλυτικά την πορεία των επενδυτικών έργων που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση για την ένταξή τους στη διαδικασία «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».

Τα επενδυτικά σχέδια, που δεν έχουν εγκριθεί ως στρατηγικές επενδύσεις και των οποίων οι φάκελοι που περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές με την επένδυση αιτήσεις, δικαιολογητικά έγγραφα, δηλώσεις, παρουσιάσεις, πληροφορίες ή οποιουδήποτε άλλου είδους έγγραφα υποβάλλονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε., δεν χαρακτηρίζονται από την κατάθεσή τους και μόνο ως στρατηγικές επενδύσεις των ν. 3894/2010 και ν. 4608/2019 και συνεπώς η κατάθεση των εν λόγω φακέλων δεν συνεπάγεται την υπαγωγή των σχεδίων στον προαναφερόμενο νόμο από την οικεία υπηρεσία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

Οι υποψήφιοι επενδυτές ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και την αλήθεια των υποβληθέντων από αυτούς εγγράφων και εν γένει πληροφοριών στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε..

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για κάθε έγγραφο ή εν γένει πληροφορία που υποβάλλεται στην οικεία αυτής υπηρεσία για την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου, από τον υποψήφιο επενδυτή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. δηλώνει ρητά ότι μόνο οι επενδύσεις, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική της σελίδα ως «ενταγμένα έργα», κατόπιν εκτίμησης του φακέλου και υπαγωγής αυτού στις διατάξεις των ν. 3894/2010 και ν. 4608/2019 από την οικεία Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, θεωρούνται «στρατηγικές επενδύσεις» υπό το πρίσμα των ν. 3894/2010 και ν. 4608/2019. Κάθε είδους διαφοροποίηση αναφορικά με τις εν λόγω επενδύσεις θα αναρτάται άμεσα στο διαδίκτυο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, που ήθελε τυχόν προκύψει από την παρερμηνεία της κατάθεσης της αίτησης αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης ως στρατηγικής, και ρητά δηλώνει ότι η κατάθεση τέτοιου είδους φακέλου δεν δεσμεύει το αρμόδιο Τμήμα αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης υπό το πρίσμα των ν. 3894/2010 και ν. 4608/2019.

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ- Επένδυση στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης με την κατασκευή ενός νέου Κέντρου Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και ενός Εργοστασίου παραγωγής φαρμάκων με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ITHACA ODYSSEY
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
LENTAS RESORT & SPA | Κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος 5 αστέρων
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ βάσει της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. με Αρ. 18/21−6−2013
ELEMENT CONSULTING ENERGY LTD | Ανάπτυξη 9 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 249 MW στη Θεσσαλία
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ βάσει της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. με Αρ. 19/21−6−2013
ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΠΕ | Ηλιοθερμικό έργο ισχύος 100 MW στη θέση Αυλώνα Ν. Αττικής
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ βάσει της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. με Αρ. 20/21−06−2013
Ε-Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΥΡΡΙΖΟΣ Α.Ε. | Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW στο Nομό Κοζάνης
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΑΓΥΙΑ Α.Ε. | Τουριστική επένδυση η οποία στοχεύει στην δημιουργία πολυτελούς θερέτρου με την ονομασία “Ithaca Resort” στην Ν. Ιθάκη. Η επένδυση Παραθεριστικού-Τουριστικού χωριού περιλαμβάνει Ξενοδοχεία 5 αστέρων, Spa, γήπεδο και κτίριο λέσχης Γκόλφ, Μαρίν
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
SPORTSLAND Α.Ε. | H SPORTSLAND Α.Ε. προτίθεται να πραγματοποιήσει Τουριστική Επένδυση στη Βοιωτία, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
Ομιλος Επιχειρήσεων Μήτση | Δημιουργία-κατασκευή 3 νέων Ξενοδοχείων 5 αστέρων, δυναμικότητας 225 δωματίων/450 κλινών, στο νησί της Μυκόνου στην περιοχή Ελιά
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΑRCADIA CULTURAL RESORT AND SPA | Τουριστική επένδυση, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων, spa, μαρίνας, παραθαλάσσιου θεάτρου και θεματικών αθλητικών/ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN