Φόρμα Επικοινωνίας

Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." συνιστούν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση με τον Οργανισμό και να πραγματοποιούν ενημερωτική συνάντηση πριν την οριστική υποβολή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Στάδιο 1: Φόρμες Αιτήματος Ενημέρωσης

Για να απευθύνετε τα ερωτήματά σας

Σχετικά με τη διαδικασία «Επιτάχυνσης και Διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» στον Οργανισμό "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 3355700 και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τίτλος*
Παρακαλώ επιλέξτε

Όνομα*
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο

Επώνυμο*
Invalid Input

Χώρα*
Συμπληρώστε τη χώρα

Όνομα Εταιρείας / Επενδυτή*
Συμπληρώστε Εταιρεία ή Οργανισμό

Email*
Invalid Input

Τηλέφωνο*
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Θέμα*
Δώστε ένα θέμα στο μήνυμά σας

Ερώτημα*
Άδειο μήνυμα

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*), είναι απαραίτητα.
Δεν είμαι robot
Invalid Input

Για να πραγματοποιήσετε συνάντηση ενημέρωσης έχοντας ώριμο επενδυτικό σχέδιο

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επισυνάπτοντας επιτελική σύνοψη του επενδυτικού σχεδίου και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τίτλος*
Παρακαλώ επιλέξτε

Όνομα*
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο

Επώνυμο*
Invalid Input

Χώρα*
Συμπληρώστε τη χώρα

Όνομα Εταιρείας / Επενδυτή*
Συμπληρώστε Εταιρεία ή Οργανισμό

Email*
Invalid Input

Τηλέφωνο*
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Κλάδος ενδιαφέροντος
Invalid Input

Αρχείο περίληψης επενδυτικού σχεδίου*
Invalid Input

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*), είναι απαραίτητα.
Δεν είμαι robot
Invalid Input

 

Στάδιο 2: Φόρμα Αιτήματος Υποβολής

Για να πραγματοποιήσετε συνάντηση για οριστική υποβολή επενδυτικού σχεδίου

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε: 

  1. επιτελική σύνοψη του επενδυτικού σχεδίου, στην οποία να τεκμηριώνεται η χρηματοοικονομική αξιοπιστία της επένδυσης, και
  2. ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην Ελληνική οικονομία.

Κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, θα σας αποσταλεί ο Αριθμός Προτεραιότητας για τη συνάντησή σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Η συνάντηση οριστικής υποβολής ορίζεται κατά σειρά απόλυτης προτεραιότητας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τίτλος*
Παρακαλώ επιλέξτε

Όνομα*
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο

Επώνυμο*
Invalid Input

Χώρα*
Συμπληρώστε τη χώρα

Όνομα Εταιρείας / Επενδυτή*
Συμπληρώστε Εταιρεία ή Οργανισμό

Email*
Invalid Input

Τηλέφωνο*
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Κλάδος ενδιαφέροντος
Invalid Input

Αρχείο περίληψης επενδυτικού σχεδίου*
Invalid Input

Αρχείο περίληψης επενδυτικού σχεδίου*
Invalid Input

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*), είναι απαραίτητα.
Δεν είμαι robot
Invalid Input

 

LOGIN