Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία με τον Οργανισμό Enterprise Greece. 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Προσέλκυση - Προώθηση Επενδύσεων & Προώθηση Εξαγωγών
Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα

Τηλ: +30 210 335 5700
Fax: +30 210 324 2079
email: info@eg.gov.gr
ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Προσέλκυση - Προώθηση Επενδύσεων & Προώθηση Εξαγωγών
Αγίου Δημητρίου, Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +231 051 0047
email: info@eg.gov.gr
ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

LOGIN