Γιατί Ελλάδα

Εξαγωγές

Εξαγωγές 2019 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα (προσωρινά) στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών για το 2019 ανήλθε στο ποσό των 33.800,7 εκατ. ευρώ, έναντι 33.471,6 εκατ. ευρώ κατά το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2019 ανήλθαν σε 4.137 εκατ. ευρώ, (το υψηλότερο ποσό από το 2006) σε σχέση με 3.364...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

H Ελληνική Οικονομία

Το 2018 ήταν έτος - ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, καθώς όχι μόνο συνεχίσθηκε η ανάκαμψη που είχε ξεκινήσει από το έτος 2017, αλλά επιπλέον επιτεύχθηκε η  έξοδός της από τα Μνημόνια και την σκληρή επιτροπεία και η επιστροφή της σε...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποδομές

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα αναπτυγμένες υλικοτεχνικές υποδομές που επιτρέπουν την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα, καθώς και στα επόμενα χρόνια, έλαβε...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ, οι δημογραφικές αλλαγές, και οι τάσεις παγκοσμιοποίησης αναδιαμόρφωσαν το οικονομικό τοπίο. Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας προσαρμόσθηκε ανάλογα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

Οι επενδυτές που υλοποιούν μία επένδυση στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν σημαντικά εργαλεία για τις ανάγκες χρηματοδότησής τους, με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών τους έργων: 1. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Ο Αναπτυξιακός...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN