Γιατί Ελλάδα

Εξαγωγές

Εξαγωγές έτους  2019 (προσωρινά στοιχεία - ΕΛ.ΣΤΑΤ) Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα (προσωρινά) στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών για το 2019 ανήλθε στο ποσό των 33.800,7 εκατ. ευρώ, έναντι 33.471,6 εκατ. ευρώ κατά...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις Σύμφωνα με τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2019 ανήλθαν σε 4.484 εκατ. ευρώ, (το υψηλότερο ποσό από το 2002, που η ΤτΕ...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

H Ελληνική Οικονομία

Κατά το έτος 2019, η Ελληνική οικονομία πέτυχε ρυθμούς ανάπτυξης αντίστοιχους με αυτούς του προηγούμενου έτους (+1,9%). Eκτός της αύξησης του ΑΕΠ, σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών, μείωση του πληθωρισμού και μείωση της ανεργίας, όπως φαίνεται...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποδομές

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα αναπτυγμένες υλικοτεχνικές υποδομές που επιτρέπουν την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα, καθώς και στα επόμενα χρόνια, έλαβε...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Ανθρώπινο Κεφάλαιο Τις τελευταίες δεκαετίες, η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ, οι δημογραφικές αλλαγές, και οι τάσεις παγκοσμιοποίησης αναδιαμόρφωσαν το οικονομικό τοπίο. Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας προσαρμόσθηκε ανάλογα, ώστε να μπορεί...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

Οι επενδυτές που υλοποιούν μία επένδυση στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν σημαντικά εργαλεία για τις ανάγκες χρηματοδότησής τους, με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών τους έργων: 1. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Ο Αναπτυξιακός...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN