Γιατί Ελλάδα

Εξαγωγές

Εξαγωγές 2017 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 28.832 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 25.463,5 εκατομμύρια το 2016, παρουσίασε αύξηση δηλαδή κατά  13,2%.  Η...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2017 ανήλθαν σε 3.204 εκατ. ευρώ, (το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας) σε σχέση με 2.498εκατομμύρια το 2016,...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

H Ελληνική Οικονομία

Το 2017 ήταν έτος-ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, καθώς την έβγαλε από την πολυετή οικονομική κρίση και ύφεση επαναφέροντάς την στην ατραπό της ανάκαμψης. Ειδικότερα, το 2017 αποτελεί το πρώτο έτος ανάκαμψης της οικονομίας που βασίζεται σε...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποδομές

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα αναπτυγμένες υλικοτεχνικές υποδομές που επιτρέπουν την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα, καθώς και στα επόμενα χρόνια, έλαβε...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ, οι δημογραφικές αλλαγές, και οι τάσεις παγκοσμιοποίησης αναδιαμόρφωσαν το οικονομικό τοπίο. Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας προσαρμόσθηκε ανάλογα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

Οι επενδυτές που υλοποιούν μία επένδυση στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν σημαντικά εργαλεία για τις ανάγκες χρηματοδότησής τους, με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών τους έργων: 1. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Ο Αναπτυξιακός...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN