ellada simera

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ, οι δημογραφικές αλλαγές και οι τάσεις παγκοσμιοποίησης αναδιαμόρφωσαν το οικονομικό τοπίο. Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας προσαρμόσθηκε ανάλογα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημερινής οικονομίας, που βασίζεται  στις υπηρεσίες και στη γνώση. Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο πλήθος άρτια εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανό να στηρίξει αποτελεσματικά κάθε επενδυτική προσπάθεια.

Στροφή προς τις υπηρεσίες

Η κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας στην Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές κατά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα το 73,2% περίπου του εργατικού δυναμικού το Δ’ Τρίμηνο 2021 να απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών, το 15,3% στο δευτερογενή τομέα και το 11,5% στον πρωτογενή τομέα. Οι σύγχρονες τάσεις έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά την απασχόληση του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με πριν 30 χρόνια, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση προσανατολίζονται και ανταποκρίνονται ολοένα και περισσότερο προς τις ανάγκες της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Γλώσσες

Ο τουριστικός τομέας, με ποσοστό συμμετοχής άνω του 20% επί του ΑΕΠ τα τελευταία έτη, έχει αναμφίβολα συμβάλει στη μεγαλύτερη απορρόφηση εργατικού δυναμικού. Πολλά από τα ιδρύματα μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης της χώρας προσφέρουν ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του τουρισμού, με έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό ατόμων που γνωρίζουν ξένες γλώσσες και έχει υψηλή κατάταξη στην ΕΕ, στον τομέα αυτόν.

Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί την πιο δημοφιλή ξένη γλώσσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται πλέον εκτεταμένα, ιδίως σε πολυεθνικές εταιρείες, συχνά μάλιστα σε καθημερινή βάση.

Πνευματικό κεφάλαιο

Η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί ως το πιο πολύτιμο αγαθό που μπορεί να διαθέτει ένα άτομο για να προοδεύσει και οι Έλληνες είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Ουσιαστικά, η Ελλάδα στέλνει περισσότερους -κατά κεφαλή- φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό, από πολλές χώρες. Τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, φιλοξενούν πλήθος φοιτητών από την Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις στις ακαδημαϊκές τους σπουδές.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας σε προπτυχιακό επίπεδο, έφθασαν τους 679.537 (συμπεριλαμβανομένου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Τα τελευταία έτη οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τους 84.077 εγγεγραμμένους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τους 31.167 σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020. Οι Έλληνες φοιτητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ιατρική, τις επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες και τις οικονομικές και νομικές σπουδές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια καθώς στους τομείς αυτούς προσφέρονται νέα προγράμματα και περισσότερες ευκαιρίες για σπουδές εκτός Ελλάδος.

Το «πνευματικό κεφάλαιο» της Ελλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα της χώρας και όσοι επενδυτές αναζητούν εξειδικευμένα άτομα θα βρουν πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, επιλέγοντας την Ελλάδα ως τόπο υλοποίησης επενδύσεων.

Αντιπροσωπευτικά στοιχεία

Αριθμός εργαζομένων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 
(σε χιλιάδες και %), 2021 (4ο τρίμηνο)

Πρωτογενής τομέας

466,2

11,5%

Δευτερογενής τομέας

619,3

15,3%

Τριτογενής τομέας

2.965,3

73,2%

Σύνολο

4.050,8

100%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 2022, επεξεργασία από Enterprise Greece

Αριθμός εργαζομένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
 (σε χιλιάδες), 2021 (4ο τρίμηνο)

 Γεωργία, δασοκομία, αλιεία

453,9

 Μεταλλεία, Λατομεία

12,3

 Μεταποίηση 

408,4

 Ηλεκτρική ενέργεια, Αέριο, Νερό, Διαχείριση Αποβλήτων 

60,2

 Κατασκευές 

150,7

 Εμπόριο  

719,0

 Ξενοδοχεία, εστιατόρια

342,8

 Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες 

312,2

 Οικονομικοί οργανισμοί  

70,4

 Κτηματομεσιτικά  

7,7

 Δημόσια Διοίκηση 

379,9

 Εκπαίδευση  

327,1

 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 

286,7

 Άλλες υπηρεσίες  

519,5

 Σύνολο  

4.050,8

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 2022, επεξεργασία από Enterprise Greeece

Εκπαιδευτικό επίπεδο του ελληνικού εργατικού δυναμικού
(σε χιλιάδες και %), 2021 (4ο τρίμηνο)

 Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

  328,5  

 7%

 Πτυχίο ΑΕΙ

905,9

19,4 %

 Πτυχίο ΑΤΕΙ

  1.019,5    

21,8 %

 Απολυτήριο Λυκείου  

1.654,0

35,4 %

 Βασική εκπαίδευση 

369,9  

8,0 %

 Χαμηλότερη εκπαίδευση 

393,0

8,4 %

 Σύνολο 

4.670,8

 100%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 2022, επεξεργασία από Enterprise Greece

Παραγωγικότητα της Εργασίας: Ώρες πραγματικής εργασίας κατά μέσο όρο ανά εργαζόμενο, 2020

Picture1

Πηγή: ΟΟΣΑ, βάσεις δεδομένων, 2022

Η ENTERPRISE GREECE
profile icon

Προφίλ της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
dioikitiko simvoulio icon

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
diktio sinergaton icon

Δίκτυο Συνεργατών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
epikoinonia icon

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN