Εξαγωγές

Εξαγωγές

Ιανουάριος - Νοέμβριος 2018

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το πρώτο ενδεκάμηνο (Ιαν- Νοέμβριος) του 2018 ανήλθε στο ποσό των 30.855,6 εκατ. ευρώ, έναντι 26.232,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 17,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε στο 11,7% (20.344,5 εκατομμύρια ευρώ από 18.216,4 εκατ. το 2017), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 11,5% (από 18.120,9 εκατ. ευρώ σε 20.204,3 εκατ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών το πρώτο ενδεκάμηνο του 2018 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (34,7%), και ακολουθούν τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (15,8%), τα τρόφιμα (13,7%) και τα χημικά (10,4%).

Σχετικά με τις εισαγωγές, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 51.036,4 εκατ. ευρώ, έναντι 46.091,3 εκατομμυρίων κατά το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 10,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 3,4% (από 35.448,3 εκατ. ευρώ σε 36.657,2 εκατ. ευρώ), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 8,8% (από 32.522,7 σε 35.381,3 εκατομμύρια ευρώ).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών το πρώτο ενδεκάμηνο του 2018 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (29% των εισαγωγών περίπου), και ακολουθούν τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών (19,4%) και τα χημικά προϊόντα (14,5%).

2017

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 28.832 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 25.463,5 εκατομμύρια το 2016, παρουσίασε αύξηση δηλαδή κατά 13,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 7,1% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά 7,2%.

Χώρες προορισμού (2017):

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε  53,7% κατά το 2017, καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2017 σημειώθηκε στις χώρες: Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Γιβραλτάρ, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ισραήλ, Τυνησία κ.ά. Στους κυριότερους εταίρους συγκαταλέγονται:

 • Ιταλία (10,6%)
 • Γερμανία (7,1%)
 • Τουρκία (6,8%) 
 • Κύπρος (6,4%)
 • Βουλγαρία (4,9%)
 • Λίβανος (4,3%)
 • ΗΠΑ (3,9%)
 • Ηνωμένο Βασίλειο (3,9%)

Κύρια προϊόντα εξαγωγών:

 • Τρόφιμα,ποτά και καπνός
 • Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κτλ    
 • Βιομηχανικά προϊόντα 
 • Χημικά προϊόντα

 

Εισαγωγές

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,7%κατά το 2017 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 50.258,4  εκατ. Ευρώ από 44.187,4 εκατ. Ευρώ το 2016.

Χώρες προέλευσης (2017):

Σημαντικός εταίρος της Ελλάδας και ως προς το εισαγωγικό εμπόριο, το 2017, είναι η ΕΕ με 51,9%.

Στις σημαντικότερες χώρες συγκαταλέγονται: 

 • Γερμανία (10,5%)
 • Ιταλία (8,1%) 
 • Ρωσία (6,8%)
 • Νότια Κορέα (6,3%)
 • Ιράκ (6,3%)
 • Κίνα (5,4%)
 • Ολλανδία(5,3%)
 • Γαλλία (4,3%)

Κύρια προϊόντα εισαγωγών: 

 • Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κτλ
 • Μηχανήματα και υλικό μεταφορών
 •  
 • Χημικά προϊόντα  
 • Τρόφιμα, ποτά και καπνός

Συνολικό εξωτερικό εμπόριο

Το σύνολο των συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές) του εξωτερικού εμπορίου αγαθών της Ελλάδας ανήλθε σε 79.090,4 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Οι εξαγωγές αγαθών είναι μικρότερες από ότι οι εισαγωγές, ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα  καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως από τις εξαγωγές υπηρεσιών, όπως ναυτιλία, τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ.  

Δεδομένα Εισαγωγών - Εξαγωγών

Ελληνικές Εξαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα

2017

2016

2015

Ιταλία

3.062

2.832

2.941

Γερμανία

2.050

1.959

1.887

Τουρκία

1.951

1.351

1.711

Κύπρος

1.854

1.633

1.544

Βουλγαρία

1.417

1.312

1.355

Λίβανος

1.249

1.049

767

ΗΠΑ

1.123

1.095

1.246

Ην. Βασίλειο

1.120

1.076

1.097

Ρουμανία

871

769

730

Γαλλία

771

713

667

Αίγυπτος

756

750

1.043

Λοιπές

12.608

10.924

10.891

ΣΥΝΟΛΟ

28.832

25.463

25.879

Ελληνικές Εισαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα

2017

2016

2015

Γερμανία

5.255

4.905

4.698

Ιταλία

4.071

3.889

3.639

Ρωσία

3.421

2.822

3.400

Νότια Κορέα

3.163

1.789

1.472

Ιράκ

3.148

2.346

2.997

Κίνα

2.719

2.887

2.552

Ολλανδία

2.659

2.452

2.417

Γαλλία

2.153

1.948

1.954

Ισπανία

1.769

1.634

1.599

Βέλγιο

1.767

1.593

1.443

Βουλγαρία

1.731

1.609

1.494

Λοιπές

18.402

16.313

15.960

ΣΥΝΟΛΟ

50.258

44.187

43.625

Ελληνικές Εξαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

ΚΛΑΔΟΣ

2017

2016

2015

Τρόφιμα-Ζώντα Ζώα

4.353

4.291

3.921

Ποτά-Καπνός

715

738

669

Πρώτες Ύλες (εκτός από καύσιμα)

1.291

1.023

1.031

Ορυκτά-Καύσιμα-Λιπαντικά

8.968

6.897

7.598

Φυτικά & Ζωικά έλαια και λίπη

570

675

722

Χημικά

3.065

2.742

2.732

Βιομηχανικά Προϊόντα

4.634

3.980

4.147

Μηχανές & Μεταφορικά Μέσα

2.595

2.607

2.628

Λοιπά

2.641

2.510

2.430

ΣΥΝΟΛΟ

28.832

25.463

25.878 


Ελληνικές Εισαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

ΚΛΑΔΟΣ

2017

2016

2015

Τρόφιμα-Ζώντα Ζώα

5.681

5.402

5.093

Ποτά-Καπνός

631

617

562

Πρώτες Ύλες (εκτός από καύσιμα)

1.250

1.099

1.110

Ορυκτά-Καύσιμα-Λιπαντικά

12.213

9.728

11.359

Φυτικά & Ζωικά έλαια και λίπη

291

245

276

Χημικά

7.400

6.879

6.793

Βιομηχανικά Προϊόντα

5.974

5.281

4.865

Μηχανές & Μεταφορικά μέσα

11.212

9.764

8.761

Λοιπά

5.606

5.172

4.801

ΣΥΝΟΛΟ

50.258

44.187

43.620

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία. Μικρές διαφοροποιήσεις στα σύνολα ανά χώρα και ανά κλάδο οφείλονται σε συνεχείς αναθεωρήσεις από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

LOGIN