Εξαγωγές

Εξαγωγές έτους 2019 (προσωρινά στοιχεία - ΕΛ.ΣΤΑΤ)

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα (προσωρινά) στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών για το 2019 ανήλθε στο ποσό των 33.800,7 εκατ. ευρώ, έναντι 33.471,6 εκατ. ευρώ κατά το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1,0%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές το ίδιο διάστημα σημείωσαν αύξηση 4,7% (23.237,6 εκατομμύρια ευρώ από 22.202,4 εκατ. το 2018), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία η αύξηση έφθασε το 4,9% (από 22.069,7 εκατ. ευρώ σε 23.144,1 εκατ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών για το έτος 2019 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (31,6%), και ακολουθούν τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (14,9%), τα τρόφιμα (14,2%) και τα χημικά (12,1%).

Σχετικά με τις εισαγωγές, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το 2019 ανήλθε στο ποσό των 55.521,0 εκατ. ευρώ, έναντι 54.119,7 εκατομμυρίων κατά το ίδιο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 6,5% (από 38.628,6 εκατ. ευρώ σε 41.122,8  εκατ. ευρώ), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 5,8% (από 38.429,1 σε 40.658,6 εκατομμύρια ευρώ).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών το 2019 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (26,9% των εισαγωγών περίπου), και ακολουθούν τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών (18,8%) και τα χημικά προϊόντα (15,5%).

Χώρες προορισμού (2019):

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε  56% κατά το 2019, καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2019 σημειώθηκε στις χώρες: Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Αυστραλία , κ.ά.. Στους κυριότερους εταίρους συγκαταλέγονται:

 • Ιταλία (10,8%)
 • Γερμανία (6,8%)
 • Κύπρος (6,1%) 
 • Τουρκία(5,8%)
 • Βουλγαρία (4,8%)
 • ΗΠΑ (3,9%)
 • Ηνωμένο Βασίλειο (3,7%)
 • Γαλλία (3,5%)

 

Εισαγωγές

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6% το 2019 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 55.521,0  εκατ. Ευρώ από 54.119,7 εκατ. Ευρώ το 2018.

Χώρες προέλευσης (2019):

Σημαντικός εταίρος της Ελλάδας και ως προς το εισαγωγικό εμπόριο, το 2019, είναι η ΕΕ με 53,1%. Στις σημαντικότερες χώρες συγκαταλέγονται:

 • Γερμανία (11,1%)
 • Ιταλία (8,6%)
 • Ιράκ  (8,2%) 
 • Ρωσία (7,3%)
 • Κίνα (7,3%)
 • Ολλανδία(5,0%)
 • Γαλλία (4,3%)
 • Ισπανία (3,7%)

 

Συνολικό εξωτερικό εμπόριο

Το σύνολο των συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές) του εξωτερικού εμπορίου αγαθών της Ελλάδας ανήλθε σε 89.321,7  εκατομμύρια ευρώ το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών είναι μικρότερες από ό,τι οι εισαγωγές, ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα  καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως από τις εξαγωγές υπηρεσιών, όπως ναυτιλία, τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ.  

Δεδομένα Εισαγωγών - Εξαγωγών

Ελληνικές Εξαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα

2019

  2018

2017

Ιταλία

3.659

  3.479

3.080

Γερμανία

2.290

  2.146

2.056

Κύπρος

2.058

  1.896

1.857

Τουρκία

1.973

  2.035

1.953

Βουλγαρία

1.639

  1.493

1.396

ΗΠΑ

1.305

  1.371

1.123

Ηνωμ. Βασίλειο

1.242

  1.213

1.126

Γαλλία

1.197

  1.018

777

Λίβανος

1.165

  1.490

1.250

Ισπανία

1.114

  1.111

703

Ρουμανία

1.040

    970

875

Λοιπές

15.119

15.250

12.669

ΣΥΝΟΛΟ

33.801

33.472

28.865

Ελληνικές Εισαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα

2019

  2018

2017

Γερμανία

6.139

  5.823

5.278

Ιταλία

4.773

  4.526

4.091

Ιράκ

4.557

  4.524

3.146

Ρωσία

4.079

  4.141

3.421

Κίνα

4.061

  3.445

2.719

Ολλανδία

2.788

  2.815

2.675

Γαλλία

2.397

  2.181

2.141

Ισπανία

2.038

  2.071

1.775

Βουλγαρία

1.983

  1.888

1.736

Τουρκία

1.943

  1.848

1.429

Βέλγιο

1.725

  1.707

1.773

Λοιπές

19.038

19.151

17.173

ΣΥΝΟΛΟ

55.521

54.120

47.357

 

 

Ελληνικές Εξαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

ΚΛΑΔΟΣ

2019

 2018

2017

Ορυκτά Καύσιμα- Λιπαντικά

10.673

11.485

8.980

Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη

5.022

5.243

4.638

 Τρόφιμα και ζώντα ζώα

4.806

4.617

4.365

Χημικά

4.104

3.495

3.072

Μηχανήματα και Υλικό μεταφορών

3.173

2.928

2.579

Διάφορα βιομηχανικά είδη

2.843

2.344

2.115

Λοιπά

3.180

3.360

3.116

ΣΥΝΟΛΟ

33.801

33.472

28.865


Ελληνικές Εισαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

ΚΛΑΔΟΣ

2019

 2018

2017

Ορυκτά Καύσιμα- Λιπαντικά

14.933

15.963

12.216

Μηχανήματα και Υλικό Μεταφορών

10.432

9.697

8.262

Χημικά

8.604

7.984

7.425

Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη

6.322

6.529

5.975

Διάφορα Βιομηχανικά είδη

6.613

5.833

5.366

Τρόφιμα και ζώντα ζώα

6.056

5.758

5.671

Λοιπά

2.561

2.356

2.441

ΣΥΝΟΛΟ

55.521

54.120

47.356

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία. Μικρές διαφοροποιήσεις στα σύνολα ανά χώρα και ανά κλάδο οφείλονται σε συνεχείς αναθεωρήσεις από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN