Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις


Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2019 ανήλθαν σε 4.137 εκατ. ευρώ, (το υψηλότερο ποσό από το 2006) σε σχέση με 3.364 εκατομμύρια το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 23,0%. Το έτος 2019 αποτελεί την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης των καθαρών ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα μας, μετά την ετήσια αύξηση κατά 9,0% από το 2017 στο 2018, κατά 23,5% από το 2016 στο 2017 και κατά 118,5% από το 2015 στο 2016.

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2009-2019 (σε εκατομμύρια ευρώ)

eisroes


2018, 2019: Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων


Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων. Η Κύπρος καθώς και η Ελβετία αποτελούν επίσης βασικές πηγές επενδυτικών κεφαλαίων, με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνεται από την Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), που έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τα τελευταία χρόνια, την Ολλανδία, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, τις ΗΠΑ και την Ισπανία.


Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την περίοδο 2009-2019 (σε εκατομμύρια ευρώ)

countries2

 

2018, 2019: Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ.
  • Η Γερμανία και η Γαλλία αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα 2009-19, ακολουθούμενες από την Κύπρο και την Ελβετία. 
  • Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στη χώρα την τελευταία δεκαετία ανήκουν επίσης χώρες εκτός Ευρώπης, όπως η Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, με τις χώρες αυτές να αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη.

Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τελευταία έτη κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση ΞΑΕ εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών.

Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2009-2019

 pie1


2018, 2019: Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


Βασικά χαρακτηριστικά:


• Συγκέντρωση των ΞΑΕ στις υπηρεσίες. Η τάση αυτή υπαγορεύθηκε κυρίως από την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης την τόνωση του εμπορίου, κυρίως πριν από την έναρξη της κρίσης, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται συγκέντρωση επενδύσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφορών.
• Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σημαντικά επενδυτικά περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή τομέα, με πολύ μικρά ποσοστά ΞΑΕ, σε μια χώρα με συγκριτικά οφέλη για τον κλάδο αυτό (κλιματολογικά κτλ.).


Ειδικότερα:


Α. Μεταποίηση
Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2009-2019 συγκαταλέγονται τα χημικά και τα πετρελαιοειδή(με διαφορά), τα τρόφιμα- ποτά- καπνός, τα φαρμακευτικά, τα μηχανήματα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

 graphs2

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στην μεταποίηση κατά την περίοδο 2009-2019


2018, 2019: Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


Βασικά χαρακτηριστικά:

• Ο κλάδος της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2009-2019 είναι τα χημικά και τα πετρελαιοειδή (με διαφορά). Σε ξεχωριστή κατηγορία αναφέρεται ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων και των πλαστικών, οι οποίοι επίσης συγκέντρωσαν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία. Μετά τα χημικά και τα πετρελαιοειδή, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν τις σημαντικότερες εισροές ΞΑΕ στη μεταποίηση είναι τα τρόφιμα- ποτά- καπνός, τα φαρμακευτικά, τα μηχανήματα και oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο σχετικός εξοπλισμός.
• Η συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς ευνοεί τόσο την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων (επενδύσεις Greenfield) στην Ελλάδα, όσο και την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς.

Β. Υπηρεσίες


Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2009-2019 συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, η διαχείριση ακινήτων (ειδικά τα έτη 2018 και 2019) και οι μεταφορές- αποθήκευση.. Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατηγορία «διαχείριση ακινήτων» δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω σχήμα (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος) οι ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων, που άγγιξαν τα 2.704 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2009-2019.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2009-2019

 

pie3

 

2018, 2019: Προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN