Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2018 ανήλθαν σε 3.364 εκατ. ευρώ, (το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας) σε σχέση με 3.085 εκατομμύρια το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,0%. Το έτος 2018 αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυξημένων ξένων επενδυτικών ροών στη χώρα μας, μετά την ετήσια αύξηση κατά 23,5% από το 2016 στο 2017 και κατά 118,5% από το 2015 στο 2016.

 

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2008-2018 (σε εκατομμύρια ευρώ)

 ameses1

2017: Αναθεωρημένα Στοιχεία, 2018: Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων 

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ, με τη Γερμανία (με διαφορά) και τη Γαλλία δευτερευόντως να αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων. Η Κύπρος, καθώς και χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ αποτελούν επίσης βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων, με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνεται από την Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), που έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τα τελευταία χρόνια, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Καθαρές εισροές  ΞΑΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την περίοδο 2008-2018 (σε εκατομμύρια ευρώ)

ameses2

2017: Αναθεωρημένα στοιχεία, 2018: Προσωρινά στοιχεία
Συνολική Αξία:  21.486 εκατομμύρια ευρώ  
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ.
  • Η Γερμανία (πρωτίστως) και η Γαλλία αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα 2008-18 με αρκετά μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες κυρίως λόγω της επένδυσης της Deutsche Telecom στον ΟΤΕ και της  εξαγοράς ελληνικών τραπεζών από γαλλικές πριν την έναρξη της κρίσης.
  • Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στη χώρα την τελευταία δεκαετία ανήκουν επίσης η Ελβετία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), με τις χώρες αυτές να αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη.

Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τελευταία έτη  κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση ΞΑΕ εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών.

Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2008-2018

ameses3

2017: Αναθεωρημένα στοιχεία 2018: Προσωρινά στοιχεία
Συνολική Αξία: 21.486 εκατομμύρια ευρώ 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συγκέντρωση των ΞΑΕ στις υπηρεσίες. Η τάση αυτή υπαγορεύθηκε κυρίως από την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης την τόνωση του εμπορίου, κυρίως πριν από την έναρξη της κρίσης, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται συγκέντρωση επενδύσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφορών.
  • Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σημαντικά επενδυτικά περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή τομέα, με πολύ μικρά ποσοστά ΞΑΕ, σε μια χώρα με συγκριτικά οφέλη για τον κλάδο αυτό (κλιματολογικά κτλ.).

Ειδικότερα:

Α. Μεταποίηση 

Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2008-2018 συγκαταλέγονται τα χημικά (με διαφορά), τα φαρμακευτικά, τα τρόφιμα, ποτά και καπνός, τα μηχανήματα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στην μεταποίηση κατά την περίοδο 2008-2018

ameses4

Συνολική Αξία: 1.012 εκατ. 

2017: Αναθεωρημένα στοιχεία 2018: Προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Ο κλάδος της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2008-2018 είναι τα χημικά (με διαφορά). Σε ξεχωριστή κατηγορία αναφέρεται ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων και των πλαστικών, οι οποίοι επίσης συγκέντρωσαν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία. Μετά τα χημικά, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν τις σημαντικότερες εισροές ΞΑΕ στη μεταποίηση είναι τα φαρμακευτικά, τα τρόφιμα- ποτά- καπνός και τα μηχανήματα, oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο σχετικός εξοπλισμός.
  • Η συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς ευνοεί τόσο την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων (επενδύσεις Greenfield) στην Ελλάδα, όσο και την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς.

 

Β. Υπηρεσίες 

Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2008-2018 συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (με διαφορά), οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές- αποθήκευση και η διαχείριση ακινήτων. Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατηγορία «διαχείριση ακινήτων» δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω σχήμα (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος) οι ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων, που άγγιξαν τα 2.118 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2008-2018.

 

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2008-2018

ameses5

2017: Αναθεωρημένα στοιχεία 2018: Προσωρινά στοιχεία 
Συνολική αξία: 16.198  εκατομμύρια ευρώ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

LOGIN