ellada simera

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 90,2% στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), σημείωσε η Ελλάδα το 2021.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το σύνολο του 2021, ξεπέρασαν τα 5,3 δις. ευρώ (5.350 εκατ. ευρώ), έναντι 2,8 δις. (2.813 εκατ. ευρώ) το ίδιο διάστημα του 2020.

Πρόκειται για επίπεδα ρεκόρ (οι μεγαλύτερες καθαρές εισροές ΞΑΕ από το έτος 2002), τα οποία επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την επιτυχημένη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η αύξηση αγγίζει το 19,3% και σε σχέση με την προ-COVID χρονιά 2019, η οποία ήταν επίσης, έτος-ρεκόρ με πάνω από 4 δις. ευρώ (4.484 εκατ.ευρώ).

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2011-2021 (σε εκατομμύρια ευρώ)

Picture FDI OCTOBER 2022

2021 Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από κεφάλαια προερχόμενα από την Κύπρο, την Ελβετία και τη Γερμανία, με τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο να ακολουθούν. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία, η Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), που έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο.


Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την περίοδο 2011-2021 (σε εκατομμύρια ευρώ)

Picture FDI OCTOBER 2022 22021: Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ.
  • Η Κύπρος, η Ελβετία και η Γερμανία αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα 2011-2021, ακολουθούμενες από τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο.
  • Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στη χώρα την τελευταία δεκαετία ανήκουν επίσης χώρες εκτός Ευρώπης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ) και οι ΗΠΑ, με τις χώρες αυτές να αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη.

Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τελευταία έτη κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση ΞΑΕ εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών.


Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2011-2021

 

Picture FDI OCTOBER 2022 3

2021: Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συγκέντρωση των ΞΑΕ στις υπηρεσίες. Η τάση αυτή υπαγορεύθηκε κυρίως από την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης την τόνωση του εμπορίου, κυρίως πριν από την έναρξη της κρίσης, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται συγκέντρωση επενδύσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφορών.
  • Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σημαντικά επενδυτικά περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή τομέα, με πολύ μικρά ποσοστά ΞΑΕ, σε μια χώρα με συγκριτικά οφέλη για τον κλάδο αυτό (κλιματολογικά κτλ.).


Ειδικότερα:


Α. Μεταποίηση


Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2011-2021 συγκαταλέγονται τα φαρμακευτικά, τα τρόφιμα-ποτά-καπνός, τα χημικά και σε μικρότερο βαθμό τα ηλεκτρονικά προϊόντα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στην μεταποίηση κατά την περίοδο 2011-2021 (%)

Picture FDI OCTOBER 2022 42021 Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Οι κλάδοι της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2011-2021 είναι τα φαρμακευτικά, τα τρόφιμα-ποτά-καπνός καιτα χημικά (εκτός φαρμακευτικών και πλαστικών). Άλλοι κλάδοι που συγκεντρώνουν σημαντικές εισροές ΞΑΕ στη μεταποίηση είναι τα ηλεκτρονικά προϊόντα και oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  και τα μηχανήματα.
  • Η συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς ευνοεί τόσο την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων (επενδύσεις Greenfield) στην Ελλάδα, όσο και την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς.

Β. Υπηρεσίες

Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2011-2021 συγκαταλέγονται η διαχείριση ακινήτων (ειδικά τα τελευταία χρόνια), οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και οι μεταφορές- αποθήκευση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατηγορία «διαχείριση ακινήτων» δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω σχήμα (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος) οι ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων, που άγγιξαν τα 3.676 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2011-2021.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2011-2021 (%)

Picture FDI OCTOBER 2022 52021: Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Η ENTERPRISE GREECE
profile icon

Προφίλ της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
dioikitiko simvoulio icon

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
diktio sinergaton icon

Δίκτυο Συνεργατών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
epikoinonia icon

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN