Tuesday, 16 March 2021

Σημεία Ομιλίας Ι. Σμυρλή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σημεία Ομιλίας Ι. Σμυρλή

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σμυρλής,  πραγματοποίησε σήμερα ομιλία στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενημερωτικής Εκδήλωσης, με θέμα ‘Οι εξαγωγικές προκλήσεις στην πανδημία για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας’ που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ).


Αφού παρουσίασε συνοπτικά τον επανασχεδιασμό της οικονομικής διπλωματίας, στο πλαίσιο της ευρείας μεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, εξήρε τη δημιουργία της ενιαίας δομής στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία και ενσωματώνει όλες τις οργανικές μονάδες, αρμόδιες για την οικονομική εξωστρέφεια της χώρας.

Ο κ. Σμυρλής επεσήμανε το γεγονός ότι για πρώτη φορά, όσοι ασχολούνται με τις διμερείς σχέσεις της χώρας μας συνομιλούν, συντονίζονται και εκπονούν πολιτική από κοινού με εκείνους που αναπτύσσουν τις πολυμερείς οικονομικές σχέσεις μας, όπως με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ή με τρίτες χώρες μέσω συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου ή προστασίας επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις Θεσσαλικές επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, αποτελεί η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία αφορά την αμοιβαία άρση των πρόσθετων δασμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να ευνοήσει σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές στην Αμερική για τους επόμενους 4 μήνες, ενώ σαφής επιδίωξή αποτελεί η πλήρης κατάργησή τους. Μεταξύ άλλων προϊόντων καταργείται ο πρόσθετος δασμός ύψους 25% στις ελληνικές εξαγωγές που είχε επιβληθεί στα κονσερβοποιημένα φρούτα, την φέτα και το γιαούρτι. Στο πλαίσιο, δε, του  Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – ΗΠΑ απώτερο στόχο αποτελεί η μόνιμη κατάργησή τους.  

Κεντρική προτεραιότητα για τον κ. Σμυρλή, αποτελεί, λοιπόν, η στενή συνεργασία Κυβέρνησης – Περιφερειών – Φορέων – Επιχειρήσεων, μέσω στοχευμένων δράσεων και εργαλείων Οικονομικής Διπλωματίας, για την στήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές και τη ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικού επενδυτικού προορισμού. Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν δύο αμιγώς εξωστρεφείς οργανισμοί, η Enterprise Greece (EG) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) καθώς και η Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία, γεγονός που επιτρέπει τη διασφάλιση του γεγονότος ότι οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες όλων συντείνουν στην επίτευξη των ίδιων στόχων και προτεραιοτήτων, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων. Μέσα, λοιπόν, από αυτή την νέα δομή και τη δημιουργία της ‘πύλης’ εξωστρέφειας στο Υπουργείο Εξωτερικών ολοκληρώθηκε ήδη η σύνταξη του πρώτου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι δράσεις των Πρεσβειών, των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα επιχειρησιακά σχέδια της Enterprise Greece και του ΟΑΕΠ, καθώς και οι συνέργειες με τα συναρμόδια Υπουργεία στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των αγροδιατροφικών προϊόντων και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Στόχος της κυβέρνησης αποτελεί α) η αύξηση των εξαγωγών σε 48% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ έως το 2023, από 37% το 2019, και β) η ολοκλήρωση 20 στρατηγικών επενδύσεων μέσα στο 2021.

Προς την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο κ. Σμυρλής ανέφερε ότι στον τομέα των εξαγωγών, προσδιορίζονται οι κλάδοι που παρουσιάζουν δυνατότητες αύξησης εξαγωγών ανά χώρα – στόχο, βάσει συγκεκριμένων εργαλείων λογισμικού, τη στιγμή που προβλέπεται και η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Εξαγωγικών Επιχειρήσεων σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να καταγράφονται, σε επίπεδο Περιφέρειας, όχι μόνον εκείνες που ήδη εξάγουν αλλά και όσες δυνητικά θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εξαγωγική δραστηριότητα. Στον τομέα των επενδύσεων, επιχειρείται συντονισμός των εργαλείων προσέλκυσης επενδύσεων, ώστε να προβάλλεται μια ενιαία εικόνα της χώρας για τους επενδυτές και τα ξένα funds.

Κλείνοντας την παρέμβαση του, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, επεσήμανε το γεγονός ότι λειτουργώντας πλέον υπό ένα μικρότερο και πιο ευέλικτο οργανωτικό σχήμα και στη βάση μιας νέας νοοτροπίας και ενιαίας στρατηγικής που δεν αποκλείει κανέναν από τους φορείς που εκπροσωπούν τις ελληνικές επιχειρήσεις, η ελληνική εξαγωγική επιχειρηματικότητα,  με σύμμαχο το Υπουργείο Εξωτερικών και την οικονομική διπλωματία έχει ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης.

LOGIN