Saturday, 8 May 2021

Συνέντευξη Ι. Σμυρλή στην Political

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνέντευξη Ι. Σμυρλή στην Political

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία του νέου οργανισμού του ΥΠΕΞ. Πείτε μας τι σημαίνει αυτό για την οικονομική διπλωματία της Ελλάδας.

Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ: Στόχος της Κυβέρνησης ήταν η άμεση υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής  μεταρρύθμισης για την οικονομική εξωστρέφεια της Ελλάδας. Η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη για το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ξεκάθαρη. Να ανασχεδιάσουμε την οικονομική διπλωματία κατά τα πρότυπα αναπτυγμένων χωρών, με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων.


Στα τέλη Φεβρουαρίου 2021, με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών δημιουργήσαμε μία ενιαία, συνεκτική δομή υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Δομή που ενσωματώνει όλες τις οργανικές μονάδες που έχουν την ευθύνη της οικονομικής εξωστρέφειας και ενώνει εποικοδομητικά, κάτω από μία στέγη, το χειρισμό των διμερών και των πολυμερών σχέσεων. Κάτι, που αξίζει να σημειώσουμε, δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο ΥΠΕΞ, έχοντας πλέον στην ίδια οικογένεια, την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου- Enterprise Greece (EG) και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π), δύο αμιγώς εξωστρεφείς και δυναμικούς οργανισμούς, αλλά και το δίκτυο των Πρεσβειών και των Γραφείων Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) σε όλο τον κόσμο, προχωράμε σε έναν καινοτόμο συνδυασμό εργαλείων και μέσων. Δημιουργούμε μία ενιαία πύλη εξωστρέφειας, δηλαδή μια πύλη εισόδου επενδύσεων από τη μία και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων από την άλλη, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο για την οικονομική διπλωματία της Ελλάδας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια είναι τα εργαλεία που αξιοποιεί η Enterprise Greece (EG) προς όφελος των επενδυτών και των εξαγωγέων;

Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ: Στην Enterprise Greece διαθέτουμε πολύ σημαντικά μέσα και τεχνογνωσία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Κάποια από αυτά είναι τα ψηφιακά εργαλεία, στατιστικά στοιχεία, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, χρηματοδότηση. Επιπλέον, με την καθοδήγηση ειδικών συμβούλων, εργαζόμαστε για την εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των εξαγωγέων, νέων και παλαιών, στα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, για το 2020, αντιλαμβανόμενοι, τις συνέπειες της πανδημίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων, κινηθήκαμε σε τρεις πυλώνες. Της προώθησης, προβολής και υποστήριξης των εξωστρεφών εταιρειών. Εντάξαμε στο πρόγραμμά μας  ψηφιακές δράσεις προβολής σε ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες, όπου οι Έλληνες παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα αυξήσαμε το ποσοστό ενίσχυσης της συμμετοχής των εταιρειών σε όλες τις δράσεις μας, δίνοντας οικονομική ανάσα στις συμμετέχουσες εταιρείες. Υλοποιούμε βασικά πακέτα α) πληροφόρησης και ενημέρωσης, β) προβολής και B2B δικτύωσης και γ) εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Σε κάθε πακέτο υπηρεσιών το 2020 εξυπηρετήθηκαν κατά μέσο όρο 1000 επιχειρήσεις, με δράσεις εκ των οποίων το 87% ήταν ψηφιακές. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στη στρατηγική και καινοτόμο συνεργασία της EG με την Εbay που είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή αγορά παγκοσμίως. Ανοίγουμε με τον τρόπο αυτό, ένα νέο ευρύτατο πεδίο δράσης για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εξάγουν μέσω της γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να προβληθούν παγκόσμια.  Και πέρα από την Ebay, θα ήθελα να τονίσω ότι προετοιμάζουμε συνεργασίες και με άλλες πλατφόρμες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιος είναι ο ρόλος του Συμβουλίου Εξωστρέφειας που ανήκει στην Enterprise;

Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ: To Συμβούλιο Εξωστρέφειας είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που ανήκει στη δομή της Enterprise Greece. Αποφασίσαμε την άμεση και πλήρη ενεργοποίηση του δεδομένου ότι σε αυτό το όργανο, που βρίσκεται ουσιαστικά υπό την εποπτεία του ΥΠΕΞ, συμμετέχουν όλοι οι stakeholders των εξαγωγών. Μέσω της ώσμωσης αυτής πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε να στηρίξουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά την ελληνική επιχειρηματικότητα, και θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στον Έλληνα εξαγωγέα που επιθυμεί να μπει σε σημαντικές αγορές ή να επεκταθεί σε κάποιες άλλες. Μαζί με τους αρμόδιους φορείς θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου της αύξησης των εξαγωγών στο 48% του ΑΕΠ το 2023 σε σχέση με το 37% το 2018.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2». Ποιες δράσεις του ΥΠΕΞ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν;

Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ: Όπως ήδη γνωρίζετε η Κυβέρνηση υπέβαλε, επισήμως, στις 28/4/2021, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ΕΕ. Το συγκεκριμένο Σχέδιο περιλαμβάνει 106 επενδυτικά προγράμματα και 67 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και κοστολογούνται με ακρίβεια σε 4.104 σελίδες. Η Ελλάδα χάρις στη διαπραγμάτευση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης, αφενός έχει κερδίσει τους περισσότερους πόρους, κατά κεφαλήν, στην Ευρώπη, από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου είναι η δεύτερη χώρα που καταθέτει το τελικό της σχέδιο.

Πιο συγκεκριμένα το ΥΠΕΞ έχει εντάξει τρία επενδυτικά προγράμματα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

Το πρώτο εξ αυτών αφορά τόσο στη δημιουργία ενός κόμβου διασύνδεσης με την κεντρική πύλη gov.gr, για την άμεση απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν τα κατά τόπους προξενεία. Το δεύτερο σχετίζεται με το ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου Οικονομικής Διπλωματίας και αφορά ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλείων που θα αξιοποιηθούν από υφιστάμενους και δυνητικούς εξαγωγείς, και επιπλέον στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα παρέχει κατάρτιση και αναβάθμιση της εξαγωγικής βάσης σε στοχευμένους τομείς, έτσι ώστε με τη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών να ενισχυθούν σημαντικά οι ελληνικές εξαγωγές. Το τρίτο και τελευταίο αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου και την εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων με σημαντικό αντίκτυπο, ειδικά, στις μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις.

LOGIN