Wednesday, 8 July 2020

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Enterprise Greece, Γιώργου Φιλιόπουλου, στο ειδικό αφιέρωμα για τις εξαγωγές στη Ναυτεμπορική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Enterprise Greece, Γιώργου Φιλιόπουλου, στο ειδικό αφιέρωμα για τις εξαγωγές στη Ναυτεμπορική

Μονόδρομος για την Ελλάδα η μετάβαση σε μια νέα εποχή ισχυρής εξωστρέφειας

Στην παρούσα χρονική συγκυρία, όπου η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων είναι πρωτεύουσας σημασίας, η Enterprise Greece εκπονεί και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Ένα σχέδιο το οποίο λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως τη μετάβαση σε μια καθημερινότητα όπου η τεχνολογία κυριαρχεί, τους περιορισμούς που σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμη σε ισχύ για μετακινήσεις και εξαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και τη βούληση της αγοράς για επιστροφή στην κανονικότητα.


Η γρήγορη αντίδραση της Ελλάδας συνεπάγεται την άμβλυνση του οικονομικού αντίκτυπου βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα και την επανεκκίνηση της οικονομίας μας ταχύτερα σε σχέση με άλλες χώρες. Η διαχείριση της κρίσης έχει ταυτόχρονα αναδείξει σημαντικά πλεονεκτήματα της χώρας μας: έναν εξελιγμένο τομέα βιοεπιστημών, υψηλής μόρφωσης εργατικό δυναμικό, έναν καλά αναπτυγμένο τεχνολογικό τομέα και μια κυβέρνηση που επικεντρώνεται σε λύσεις προσανατολισμένες στις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν να εξάγουν, χωρίς διακοπές, προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι είναι αξιόπιστοι συνεργάτες ακόμη και σε δύσκολες χρονικές περιόδους.

Το ψηφιακό άλμα που επιτεύχθηκε λόγω της πανδημίας έχει εκτεταμένες θετικές συνέπειες στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τη μείωση των εξαγωγών αλλά και την αναβολή ή ματαίωση των διεθνών εκθέσεων και Β2Β συναντήσεων που αποτελούσαν σημαντικά εργαλεία προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, χώρο ανταλλαγής απόψεων και διακίνησης ιδεών, καθώς και σημείο συνάντησης με αγοραστές και διανομείς.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι η πρωτοφανής πανδημία άλλαξε τα δεδομένα στον χώρο του διεθνούς εμπορίου που έπρεπε να αντιμετωπίσει το κλείσιμο πολλών διεθνών προορισμών, τις καθυστερήσεις πληρωμών από το εξωτερικό, την ακύρωση παραγγελιών, τη δυσκολία πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Ως αποτέλεσμα, η νέα καθημερινότητα των επιχειρήσεων ήταν η διαχείριση εντός ενός ασφυκτικού περιβάλλοντος, θεμάτων ρευστότητας και πολλές φορές βιωσιμότητας.

Ακολουθώντας τη γενικότερη μετάβαση της χώρας σε μια ηλεκτρονική καθημερινότητα, η εταιρεία Enterprise Greece προχώρησε σε έναν καθ΄ ολοκληρία ψηφιακό μετασχηματισμό. Με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής των εξαγωγών, αλλά και τη μετάβαση στην επόμενη μέρα που μπορεί να φέρει αυτός ο μετασχηματισμός (digital transformation), η εταιρεία εργάζεται συνεχώς για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων εργαλείων προώθησης των εξαγωγών και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων. Άλλωστε είμαστε πεπεισμένοι ότι η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας θα αποτελέσει βασική λύση του προβλήματος της απόστασης .

Η Enterprise Greece καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξε αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να περιορίσουν τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, αξιοποιώντας κάθε τεχνολογική δυνατότητα και ενημερώνοντας αδιάλειπτα τις επιχειρήσεις για όλες τις νομοθετικές εξελίξεις.

Πραγματοποιήσαμε πλήθος τηλεδιασκέψεων για τον εντοπισμό των προβλημάτων των επιχειρήσεων, ήμασταν σε διαρκή και στενή συνεργασία με τις πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό, καθώς και με ομόλογους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την ανταλλαγή απόψεων και την αναζήτηση εναλλακτικών για την επίλυση των προβλημάτων, στο μέτρο του εφικτού, λόγω των περιορισμών.

Παρακολουθήσαμε αδιαλείπτως και σε κάποιες περιπτώσεις υιοθετήσαμε με τις ανάλογες προσαρμογές δράσεις που σχεδιάστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την έξοδο από την κρίση.

Κατ’ επέκταση επαναπροσδιορίσαμε τις άμεσες προτεραιότητες του Enterprise Greece, καθώς ήταν αναγκαίος ο εμπλουτισμός κάποιων παραδοσιακών εργαλείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με άλλα, ψηφιακά. Σε αυτό το νέο τοπίο, η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου για τη μετά Covid-19 εποχή, σχεδίασε ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες όπως:

  • Ψηφιακό κατάλογο εξαγωγέων
  • Ψηφιακά B2Bs για Έλληνες εξαγωγείς
  • Ψηφιακές παρουσιάσεις προώθησης επενδύσεων
  • Ενημερωτική εκστρατεία με μαρτυρίες επενδυτών και εξαγωγέων
  • Ψηφιακές προωθητικές εκδηλώσεις
  • Παρουσίαση αγορών ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
  • Ψηφιακά Εργαστήρια εκμάθησης νέων δεξιοτήτων

Επιπρόσθετα, διοργανώνουμε σειρά webinars σε συνεργασία με τα Γραφεία Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων των ελληνικών πρεσβειών και προξενείων ανά τον κόσμο, που απευθύνονται σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και συστήνουν αγορές που διαθέτουν προοπτική. Ο κύκλος αυτός ξεκίνησε με τις ΗΠΑ στις 11 Ιουνίου 2020 και το webinar «Doing Business in the USA - Covid 19 Challenges and Opportunities» και θα ακολουθήσουν αντίστοιχα για όλες τις σημαντικές αγορές ενδιαφέροντος των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προγραμματίζουμε σειρά webinars, τα TechTuesdays, τα οποία ξεκίνησαν στις 16/6/2020 και στοχεύουν στην εκπαίδευση των εξαγωγέων μας σε θέματα όπως ηλεκτρονική προώθηση και πώληση προϊόντων / υπηρεσιών.

Στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων έχουμε ήδη διοργανώσει δυο webinars στοχεύοντας επενδυτές από τη Ρωσία και τον Καναδά, ενώ σχεδιάζουμε αντίστοιχες δράσεις στο προσεχές διάστημα για την προσέλκυση επενδύσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η δημιουργία των προϋποθέσεων αλλά και των όρων για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ισχυρής εξωστρέφειας αλλά και αναβάθμισης της εξαγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων μέσα από ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνεται στην επιχειρησιακή ατζέντα της Enterprise Greece. 

Διαβάστε το άρθρο εδώ 

LOGIN